Buurtschap Hooge Hunze

In juni kregen inwoners die wonen in de buurt van ‘Buurtschap Hooge Hunze’ (het voormalige terrein rondom Cornelis/Iveco) een uitnodigingsbrief om mee te denken over de inrichting van het terrein Buurtschap Hooge Hunze.

Er zijn drie eigenaren van het terrein:

  • Woonstichting Wierden en Borgen
  • Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf
  • gemeente Groningen

Deze eigenaren willen samen met buurtbewoners onderzoeken hoe ze van het bedrijfsterrein een fijne en goede plek kunnen maken om te wonen en te leven. Op donderdagavond 7 juli is de eerste bijeenkomst. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Locatie

De locatie van Buurtschap Hooge Hunze ligt bijna aan het begin van de Pop Dijkemaweg en ter hoogte van de Oostersluis. Op het terrein is nu onder andere een DHL-servicepunt en een vestiging van tankstation Tamoil gevestigd.

locatie Hooge Hunze

Het voormalig Cornelis/Iveco terrein is recent gekocht door Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf. De naastgelegen panden zijn van Woningstichting Wierden en Borgen. En een deel van de grond is in eigendom van de gemeente Groningen.

Samen met de buurt een plan maken: doet u mee?

De 3 eigenaren hebben plannen om op de locatie woningen te bouwen. Het bedrijfsterrein wordt een plek waar het fijn en duurzaam wonen en leven is. Daarbij zoeken we naar een goede balans tussen koop- en sociale huurwoningen. Het gebied krijgt een groene uitstraling en we gaan kijken hoe we de loop van de oude rivier De Hunze kunnen terugbrengen in dit gebied. De plannen zijn nog in een beginstadium. Hoe de ideeën over bijvoorbeeld wonen, groen en De Hunze een plek gaan krijgen, ligt nog open.

Tijdens de bijeenkomst gaan we met buurtbewoners in gesprek. Hoe kijken omwonenden aan tegen het terrein en wat vinden ze belangrijk voor deze locatie. Aandacht voor de menselijke maat is hierbij van belang. Waar komen de woningen precies? Waar moet vooral groen komen? Is er ruimte voor de buurtbewoners? Bijvoorbeeld een bankje om over het water uit te kijken? Hoe wordt het parkeren geregeld? Dit soort vragen worden samen onderzocht. En wellicht komen buurtbewoners met vragen/punten waar nog niet bij stilgestaan is.

Aanmelden bijeenkomst 7 juli

Hebt u een uitnodigingsbrief ontvangen? We hopen dat u aanwezig kunt zijn op donderdagavond 7 juli. De bijeenkomst begint om 19:00 uur in ‘Wijkcentrum de Schakel’, Rijksweg 15 in Groningen.

Na de zomer komt er een vervolg op de eerste bijeenkomst. Met als doel om aan het einde van dit jaar een plan te hebben van hoe het gebied eruit komt te zien. Waarbij rekening is gehouden met de wensen vanuit de buurt.

Meer informatie

  • Lukt het niet om aanwezig te zijn maar wilt u wel op de hoogte blijven van de voortgang? Ook dan kunt u dit formulier invullen en aangeven dat u op de hoogte wilt blijven.
  • Hebt u nog voor de bijeenkomst vragen? Bel dan de gemeente Groningen: 14 050.