Burgemeester Peter den Oudsten

Peter den Oudsten is waarnemend burgemeester van de gemeente Groningen vanaf 1 januari 2019.

Contact

burgemeester Peter den OudstenPeter (P.E.J.) den Oudsten
050 367 76 03
burgemeester@groningen.nl

perswoordvoerder Hans Coenraads
050 367 76 51 / 06 53 13 50 26
hans.coenraads@groningen.nl

Portefeuille

 • Algemene Zaken
 • Openbare Orde & Veiligheid
 • Externe Betrekkingen & Stedenbanden
 • Regionale Samenwerking
 • Gemeentearchief
 • Coördinatie Akkoord van Groningen
 • Stadstoezicht
 • Media
 • Versterking & Herstel
 • Groningen Airport Eelde
 • Voorzitter stuurgroep revitalisering stadhuis

Nevenfuncties

Vanuit de functie als burgemeester van Groningen

 • Regioburgemeester politieregio Noord-Nederland
 • Voorzitter Veiligheidsregio Groningen
 • Voorzitter stuurgroep Akkoord van Groningen
 • Adviseur Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling historisch centrum Groninger Archieven
 • Voorzitter stuurgroep Veiligheidshuis
 • Lid Raad van Advies Energy Academy Europe
 • Voorzitter bestuur Confuciusinstituut
 • Lid Advisory Board Hansa Energy Corridor (HEC)
 • Lid landelijke regiegroep voetbalveiligheid
 • Lid Dagelijks Bestuur Landelijk Veiligheidsberaad
 • Lid G 32 werkgroep Veiligheid
 • Lid VGG Portefeuillehouderoverleg Bestuur, Veiligheid, Europa en Internationaal
 • Bestuurslid Scholten-Kammingafonds
 • Bestuurslid Groninger Universiteitsfonds
 • Bestuurslid Kraus Groeneveld Stichting
 • Bestuurslid Stichting Groningen 1948
 • Lid Commissie van Advies en Aanbeveling Stichting Van der Leeuwlezing
 • Lid Curatorium/adviesraad van de Stichting Oppenheim-leerstoel
 • Erevoorzitter Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen (KMGG)
 • Beschermheer van het Politie Orkest Noord-Nederland
 • Beschermheer Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken
 • Lid klankbordgroep evaluatie Politiewet
 • Lid Raad van Advies Dutch Blockchain Hackathon
 • Lid stuurgroep Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord (RIEC)
 • Beschermheer Koor Nova Zembla in Haren

Op persoonlijke titel

 • Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Windesheim (betaald)
  Burgemeester Peter den Oudsten had in 2015 een brutobedrag van 20.390 euro aan neveninkomsten. Deze zijn gemeld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vervolgens verrekend met het salaris van de burgemeester.
 • Lid evaluatiecommissie Onderzoeksraad voor de Veiligheid (betaald)

Comités van aanbeveling (onbetaald)

 • Comité van aanbeveling Stichting Landelijk Notarieel Studentencongres Groningen
 • Comité van aanbeveling C.S.G. Gica
 • Comité van aanbeveling Juridische Faculteitsvereniging (JFV) Groningen
 • Comité van aanbeveling Bevrijdingsfestival Groningen
 • Comité van aanbeveling Nederlands Studenten Kamerorkest (Nesko)
 • Comité van aanbeveling voor het Hoornse Meer concert
 • Comité van aanbeveling KamerFilharmonie Der Aa
 • Comité van aanbeveling 40e Lustrum Groninger studenten corps Vindicat Atque Polit
 • Comité van aanbeveling Stichting Samenleving & Kunst Amsterdam
 • Comité van aanbeveling Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK)
 • Comité van aanbeveling Apollo Synergy
 • Comité van aanbeveling Studiereis Technische Scheikunde Rijksuniversiteit Groningen
 • Comité van aanbeveling lustrum GHD Ubbo Emmius
 • Comité van aanbeveling Haydn Jeugd Strijkorkest
 • Comité van aanbeveling Stichting Vrienden Prins Claus Conservatorium
 • Comité van aanbeveling FC Groningen, in de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor
 • Comité van aanbeveling 24ste Lustrum Albertus Magnus
 • Honorary member of the Raoul Wallenberg Foundation
 • Comité van aanbeveling Landelijk Congres der Bestuurskunde, Groningen 2018
 • Comité van aanbeveling Groninger Studenten Muziekgezelschap Bragi
 • Ambassadeur Immaterieel Cultureel Erfgoed
 • Comité van aanbeveling Gruno's Postharmonie
 • Raad van aanbeveling International Financial Program (studievereniging Risk)
 • Comité van aanbeveling Kleine Buitenlandse Excursie 2018 van Stichting GBE-FMF
 • Comité van aanbeveling Stichting Buitenlandse Excursies 2018
 • Comité van aanbeveling Stichting KEI-week 2018
 • Comité van aanbeveling LGBT Dance Event "Warrior"
 • Comité van aanbeveling Stichting Run with Courage
 • Comité van aanbeveling Cultureel Studentencentrum Usva
 • Comité van aanbeveling Stichting Hendrik de Waard lezing 2018
 • Comité van aanbeveling Happietaria Groningen 2018
 • Comité van aanbeveling International Business Research Groningen 2019
 • Comité van aanbeveling Nederlands Studenten Orkest 2019
 • Comité van aanbeveling Marug Conference 2019 (Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen)
 • Comité van aanbeveling Grote Buitenlandse Excursie Lejano 2019 (Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging)
 • Comité van aanbeveling Stichting KEI-week 2019
 • Comité van aanbeveling eerste Festival van de Economie
 • Comité van aanbeveling EBF Conference 2019
 • Comité van aanbeveling VIP, Studievereniging Psychologie Groningen 2018-2019
 • Comité van aanbeveling stichting Bernoulli Goes Abroad
 • Comité van Aanbeveling FMF-symposium 2019
 • Comité van aanbeveling 33ste Groninger Studenten Cabaret Festival
 • Comité van aanbeveling Stichting Ubbo Emmius-lezing 2019

Foto's

Klik op de foto's om ze te downloaden in hoge resolutie.

burgemeester Peter den OudstenBurgemeester Peter den OudstenBurgemeester Peter den Oudsten