Burgemeester Boeremapark

De gemeente gaat in het najaar van 2021 met het Burgemeester Boeremapark in Haren aan de slag voor groot onderhoud. Dit gaat in verschillende fases en in overleg met de Stichting Boeremapark.

De aandachtspunten die de Stichting heeft aangedragen, worden meegenomen in de uitvoering van de werkzaamheden.

 • De vijver wordt gebaggerd, de beschoeiingen vervangen en de dierenweide gedraineerd en opgehoogd.
 • Verder wordt begroeiing van wilde en sierbraam uitgedund, omdat deze vele struiken overwoekeren.
 • Ook wordt er op verschillende plekken gesnoeid en bollen en knollen aangeplant.
 • Daarnaast worden de dekdelen van de brug vervangen en twee visvlonders verwijderd.
 • Het verwijderen van de twee visvlonders is de uitkomst van een peiling die de Stichting Boeremapark heeft uitgevoerd. Er blijft één visvlonder over nabij de dierweide die gerenoveerd gaat worden.
 • Tot slot wordt er gewerkt aan een hemelwater-overstort vanuit de Lokveenweg, renovatie van de gemetselde verblijfsplekken, de renovatie van de Boeremabank en worden er nieuwe planten geplant of herplant.

Kaart

(klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

plattegrond met werkzaamheden Burgemeester Boeremapark

Planning

Najaar 2021

 • Baggeren vijver
 • Vervangen beschoeiingen
 • Aanbrengen natuurvriendelijke oevers
 • Aanpak dierweide
 • Verwijderen en vervangen vlonder
 • Aanpak voetgangersbrug
 • Verwijderen ongewenste opslag (of beplanting)
 • Inzaaien gras
 • Snoeien overige beplanting
 • Aanbrengen bosplantsoen en sierheesters

Voorjaar en zomer 2022

 • Aanleg riool regenwaterafkoppeling

Najaar 2022

 • Herstel van de voetpaden, de plek aan het water, de Boeremabank en de toegang van de Lokveenweg en de Onnerweg
 • Verbetering plantvakken
 • Planten bollen en knollen
 • Aanbrengen heesters aan weerszijden aan het pad Lokveenweg

Meer informatie

Contact

Bel 14 050.