Herhuisvesting Brinkschool en uitbreiding Peter Petersenschool

Als gevolg van de nieuwbouwwijk Harener Holt groeien de scholen in het noorden van Haren fors.

De huidige huisvesting van de Brinkschool aan de Oude Brinkweg biedt onvoldoende ruimte. De Peter Petersenschool gebruikt tijdelijk een aantal lokalen in het voormalige gebouw van Visio om de groei op te kunnen vangen. Voor beide scholen moet een definitieve oplossing worden gevonden voor het ruimtetekort.

Historie

De gemeente Haren heeft in 2018 de inpassing van de Brinkschool aan de Rummerinkhof in combinatie met de uitbreiding van de Peter Petersenschool onderzocht. Belangrijke aspecten hierbij zijn de verkeersafwikkeling op de locatie en op het kruispunt Rummerinkhof – Oosterweg – Kromme Elleboog, de capaciteit voor ‘Kiss & Ride’ en parkeren en de inpassing van de plannen in de bestaande groenstructuur van houtwallen. In het najaar van 2018 stond er bij de gemeenteraad van Haren een voorstel op de agenda. Vanwege de complexiteit is er toen geen besluit genomen en is de besluitvorming over de locatiekeuze en verkeersafwikkeling overgedragen aan de nieuwe gemeente Groningen.

Nieuw onderzoek

De afgelopen periode is er nieuw onderzoek gedaan. Er is nogmaals kritisch gekeken of er binnen het woongebied van de leerlingen van o.b.s. Brinkschool ook andere locaties mogelijk zijn dan die eerder waren onderzocht. Ook zijn de onderzochte locaties getoetst aan het voor de gemeente Groningen van belang zijnde beleid.

Mogelijke locaties

Op dinsdag 28 mei 2019 was er een inloopavond in het voormalige gemeentehuis in Haren over de locatiekeuze van de Brinkschool en de uitbreiding van de Peter Petersenschool. Daar werden de voorlopige plannen gepresenteerd.

Meer informatie