U bent hier

Welstand

Aan de hand van verschillende criteria wordt gekeken of een bouwplan wel voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Met de Algemene Groninger Criteria en de Sneltoetscriteria wordt elk bouwplan in Groningen getoetst.

De welstandsnota in Groningen heeft als doel om de welstandsbeoordeling binnen een inhoudelijk en objectief kader te plaatsen.

Hoe we uw aanvraag voor een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) toetsen aan redelijke eisen van welstand.

De gemeente Groningen ziet er op toe dat de welstandstoets als basis wordt gebruikt voor het uitvoeren en handhaven van het welstandsbeleid.