Bomenbeheerplan Lewenborg en Beijum

Samen met bewoners heeft de gemeente vanaf 2013 gewerkt aan het bomenbeheerplan in Lewenborg en Beijum. In dat plan staat de toekomstverwachting van de bomen in beide wijken.

Bomenbeheerplan Lewenborg en Beijum afgerond

Ook staat in het plan hoe de gemeente duurzame boomsoorten meer ruimte wil geven. Om dat te kunnen doen, zijn tussen 2012 en 2022 veel snelgroeiende bomen verwijderd in Lewenborg en Beijum, zoals populieren en wilgen. Deze snelgroeiers zorgden voor overlast, onder andere door brekende takken en wortelopdruk in de bestrating.

Plannen tussentijds gewijzigd

Oorspronkelijk zouden meer bomen worden vervangen. Maar tussen 2012 en 2022 is de actuele kennis en techniek behoorlijk ontwikkeld. Ook is het gemeentelijke bomenbeleid veranderd. Dat betekent dat onze plannen zijn bijgesteld ten opzichte van onze verwachtingen toen we het bomenbeheerplan maakten. Uiteindelijk zijn minder bomen in aanmerking gekomen voor een kapvergunning en zijn dus ook minder bomen meegenomen in de uitvoering.

Meer diversiteit

Voor iedere boom die is verwijderd, is weer een andere boom geplant. Uiteindelijk zijn er zelfs meer bomen geplant. De herplant is gericht op meer diversiteit van bomen en bomen die minder kwetsbaar zijn voor ziektes. Met deze ingrepen hopen we een duurzamer bomenbestand op te bouwen.

Het plan is nu volledig uitgevoerd. Alle bestaande en nieuwe bomen gaan mee in het reguliere onderhoud voor inspecties en snoeibeurten.

Stand van zaken 2012-2022

Bekijk welke bomen zijn vervangen, welke zijn behouden en welke andere maatregelen zijn genomen.

Meer informatie