Bijzondere bijstand energiekosten

Voor iedereen, dus ook voor studenten, is het mogelijk om bijzondere bijstand energiekosten aan te vragen. U kunt dit aanvragen als uw energiekosten verhoogd zijn en u deze kosten niet meer kunt betalen.

Invullen vragen over vermogen

Voor iedereen geldt vanaf 1 november 2022 dat, alléén voor deze bijzondere bijstand,  spaargeld en andere eigendommen niet meetellen. Dit noemen we vermogen.

In het algemene aanvraagformulier staan wel verplichte vragen over uw vermogen. Dit komt omdat voor andere vormen van bijzondere bijstand wel rekening wordt gehouden met uw vermogen.

U kunt op de vragen over uw vermogen de antwoorden ‘nee’ of ‘€ 0,00’ invullen. Ook hoeft u geen bewijsstukken van het vermogen in te leveren. Wij houden hier rekening mee bij het behandelen van uw aanvraag.

Studenten

Als student hoef je ook niet je vermogen door te geven. Daarnaast kun je deze bijzondere bijstand ook aanvragen als het energiecontract niet op jouw naam staat. Bijvoorbeeld omdat de kosten van gas en elektra in de kamerhuur zitten.

Huisgenoten die in een andere kamer wonen tellen niet mee als ‘partner’. Je kunt bij de vraag over een partner dus ‘nee’ invullen. Als je met iemand samenwoont waarmee je een gezamenlijke huishouding voert en de kosten deelt, vul je bij partner ‘ja’ in. 

Aanvragen

Gegevens die u nodig hebt voor de aanvraag

  • Eindrekening van uw energiemaatschappij. Als deze er niet is: bewijsstukken van het oude en nieuwe voorschotbedrag.
  • Specificatie van het inkomen.
  • Kopie van een bankafschrift of bankpas ter verificatie van uw rekeningnummer.

Vraag aan (DigiD) >