Bijverdienen met een uitkering, het loont in Groningen

Bijverdienen met een uitkering: het loont in Groningen

12 april 2023
Nieuws

Het College van B&W heeft ingestemd met een set aan maatregelen om mensen met een bijstandsuitkering te stimuleren aan het werk te gaan en te blijven. Met deze maatregelen worden bijstandsgerechtigden die parttime werken financieel beloond.

Wethouder werk Carine Bloemhoff: ”Ik gun iedereen fijn werk en werken moet lonen, ook parttime werk! De regelingen die het college nu heeft vastgesteld maken (extra) werken aantrekkelijker. De arbeidsmarkt is krap en het lukt veel organisaties niet of nauwelijks om voldoende personeel te krijgen. Iedereen die zijn steentje bijdraagt aan de arbeidsmarkt is dus hard nodig”.

Premie voor parttime werken in de bijstand

Inwoners die in 2023 parttime werken, ontvangen naast hun uitkering eenmalig een premie van 15% van het netto jaarloon. Mensen die hier recht op hebben, krijgen dit automatisch uitgekeerd in januari 2024.

Een deel van de inwoners die werken naast hun uitkering houdt daar nu niets aan over. De gemeente vindt het belangrijk om deze inwoners ook aan het werk te houden en neemt daarom deze maatregel. Voor bovenstaande is 700.000 euro beschikbaar gesteld.

Uitstroompremie

Inwoners die na minimaal 6 maanden bijstand langer dan een half jaar aan het werk gaan, kunnen een bedrag ontvangen van € 1.200,-. Normaliter kan dit pas na 3 jaar bijstand, maar als onderdeel van het Noodpakket energiekosten en inflatie kan dat nu na 6 maanden. Met dit geldbedrag kunnen mensen zaken aanschaffen die nodig zijn om aan het werk te gaan, zoals vervoersmiddelen of nieuwe kleding. Daarnaast helpt dit in sommige gevallen de periode van de laatste bijstandsuitkering en het eerste salaris financieel te overbruggen. De maatregel dat inwoners hier nu na al 6 maanden bijstand aanspraak op kunnen maken is tot 1 juni 2023.

Premie voor jongeren met loonkostensubsidie

Jongeren met een bijstandsuitkering die jonger zijn dan 27 jaar én in aanmerking komen voor loonkostensubsidie, komen vanaf nu ook in aanmerking voor stimuleringspremies. Deze groep was hier tot nu toe wettelijk van uitgesloten. Nu de wet deze ruimte biedt sinds 1 januari 2023, wil de gemeente dat inwoners daar aanspraak op kunnen maken. Dat is nu met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 aangepast.

De inwoners van de gemeente die nu een bijstandsuitkering ontvangen worden op de hoogte gesteld van de maatregelen.