Bijstandsuitkering voor zelfstandigen

Loopt uw onderneming niet goed? En hebt u tijdelijk extra geld nodig om uw bedrijf te redden of uw gezin te onderhouden? Dan kunt u een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering): u kunt een rentedragende lening aanvragen of een bijstandsuitkering. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Gesprek aanvragen

Vul dit formulier in, scan het in en mail het naar: zelfstandigen@groningen.nl. Dan nemen wij binnen 14 dagen contact met u op. U kunt het ingevulde formulier ook via de post opsturen. Het adres is: Werk en Inkomen, t.a.v. afdeling Zelfstandigen, Postbus 1125, 9701 BC Groningen.

 

Naar het loket

U kunt zich ook melden bij het loket en daar het formulier invullen. Het adres is:

Werk en Inkomen

Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen (maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur)

050 367 50 00 (maandag t/m vrijdag 08:30 - 17:00 uur)

Hoe het werkt

Bijstandsuitkering voor zelfstandigen

Gaat het tijdelijk financieel slecht met uw bedrijf? Dan kunt u maximaal 1 jaar een Bbz-uitkering ontvangen. De gemeente kan deze uitkering met maximaal 2 jaar verlengen als er andere problemen zijn, zoals ziekte of een ongeval. U betaalt meestal geen rente.

Bijstandsuitkering voor 55-plussers

Bent u een ondernemer van 55 jaar en ouder, maar hebt u nog geen recht op AOW? Dan kunt u naast de Bbz-uitkering mogelijk ook een bedrijfskapitaal krijgen. Dit geld hoeft u niet terug te betalen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Rentedragende lening

Kunt u geen geld lenen bij een bank? Dan kunt u een rentedragende lening aanvragen bij de gemeente Groningen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Wat u moet weten

Algemene voorwaarden

  • Uw gezinsinkomen is beneden bijstandsniveau
  • Uw financiële problemen zijn tijdelijk
  • U kunt uw financiële problemen niet anders oplossen, bijvoorbeeld met een lening.

Algemene voorwaarden voor 55-plussers

  • U bent tussen de 55 jaar tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd
  • Uw gezinsinkomen (inclusief het inkomen uit uw bedrijf) ligt al een tijd beneden het niveau van de bijstand of dreigt daaronder te komen
  • U hebt al langer dan 10 jaar een bedrijf

Meer informatie

www.st-ab.nl