Bijstandsuitkering voor jongeren tot 27 jaar aanvragen

Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een uitkering aanvragen? Dan moet je eerst 4 weken zoeken naar werk of een opleiding en krijg je geen uitkering.

Hoe het werkt

  • Heb je tijdens de zoekperiode van 4 weken betaald werk gevonden? Dan hoef je niks meer te doen. We gaan er dan van uit dat je geen uitkering meer nodig hebt.
  • Is het niet gelukt om binnen 4 weken na het starten van de zoekperiode betaald werk te vinden? Dan kun je tot uiterlijk 2 weken na de zoekperiode een bijstandsuitkering aanvragen via de rode knop 'Bijstandsuitkering aanvragen'.
  • Als we je aanvraag hebben ontvangen, nodigen we je binnen drie weken uit voor een gesprek. Dit gaat over je rechten en plichten. We spreken dan ook af wat je verder moet doen om werk te vinden. In dit gesprek kijken we ook of je genoeg hebt gedaan om werk te vinden. Deed je dit niet? Dan kunnen we je tijdelijk een lagere uitkering geven.
Let op: Schrijf je ook in als werkzoekende via werk.nl
 

Toelichting beoordeling zoekperiode

In het gesprek beoordelen wij of je in de zoekperiode genoeg hebt gedaan om werk of een opleiding te vinden. Er zijn 3 uitkomsten mogelijk:

  1. Je hebt genoeg gedaan, maar geen werk of opleiding gevonden. We nemen je aanvraag voor een uitkering in behandeling. Vanaf dit moment krijg je van ons hulp bij het zoeken naar werk.
  2. Je hebt niet genoeg gedaan om werk of een opleiding te vinden. We nemen je aanvraag voor een uitkering in behandeling, maar de uitkering kan lager zijn.
  3. Je hebt niet je best gedaan om werk te vinden en je weigert aan het werk of naar school te gaan. Je hebt geen recht op een uitkering en ook niet op hulp bij het zoeken naar werk. Je kunt je opnieuw aanmelden via deze (link) waarna een nieuwe zoekperiode van 4 weken ingaat.

Beoordeling bijstandsaanvraag

Nemen we je aanvraag voor een bijstandsuitkering in behandeling, dan kijken we naar alle voorwaarden die horen bij de aanvraag van een bijstandsuitkering. Zo mag je niet te veel vermogen hebben en kijken we ook of je met meer mensen in huis woont (kostendelers). Je krijgt onze beslissing per brief thuisgestuurd. Besluiten we dat je recht hebt op een uitkering, dan gaat die in vanaf het begin van de zoekperiode.

Uitkering, en dan?

Als je vervolgens een uitkering krijgt, stellen we met jou een plan van aanpak op. Dit plan is bedoeld om zo snel mogelijk een baan te vinden. In het plan van aanpak staat:

  • Hoe je je kansen op betaald werk kunt vergroten.
  • Wat we van je verwachten.
  • Hoe we je daarbij gaan helpen.

Let op. Je bent verplicht mee te werken aan het opstellen en uitvoeren van het plan. Een klantmanager van de gemeente begeleidt je daarbij. Als je te weinig doet om werk te vinden, kun je gekort worden op je uitkering. De uitkering kan zelfs worden stopgezet. Als je geen werk kunt vinden, bekijken we samen met jou of het plan bijgesteld moet worden.

Wat je moet weten

Als je meer wilt weten over de bijstand, kijk dan ook eens op werk.nl. Daar staan ook interessante vacaturepagina’s en sollicitatieadviezen.

Belangrijk is dat je:

  • Als werkzoekende ingeschreven staat bij UWV Werkbedrijf en dat je inschrijving actueel is.
  • Je CV actueel maakt en houdt en deze op werk.nl zet.
  • Kunt laten zien wat je hebt gedaan om werk te vinden
  • Ingeschreven staat bij minimaal 4 á 5 uitzendbureaus

Teruggaan naar school of een opleiding volgen

Heb je nog geen startkwalificatie (mbo-2, havo of vwo), dan ben je verplicht die te halen voordat je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Het kabinet wil jongeren zoveel mogelijk stimuleren te werken of te leren, om te voorkomen dat ze afhankelijk worden van bijstand.

Nog geen diploma mbo-2, havo of vwo?

Ben je jonger dan 23 jaar en heb je geen startkwalificatie (mbo-2, havo of vwo)? Dan kun je contact opnemen met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC). Zij kunnen je helpen bij het behalen van een startkwalificatie.

Ben je tussen de 23 en 27 jaar en heb je geen startkwalificatie dan kunt contact opnemen met het loket Leren en Werken door het contactformulier of door te bellen naar 050 751 91 71.

Contact

Kijk bij Bezoekadressen en Openingstijden.

Postbus 1125
9701 BC Groningen

050 367 50 00
Let op! Houd uw burgerservicenummer bij de hand, dan kunnen we u sneller helpen.
Contactformulier