U bent hier

Bijstand Op Maat

In 2017 is de gemeente Groningen samen met de Rijksuniversiteit Groningen gestart met een onderzoek onder 900 inwoners met een bijstandsuitkering.

Deze mensen kregen minder verplichtingen en meerregie binnen de bijstand. Zij werden verdeeld over 3 groepen. Zij hebben als deelnemer zelf ervaren wat het effect is van de keuzes zoals extra begeleiding, bijverdienen of even niet solliciteren. Het project is op 1 november 2019 gestopt.

Onderzoek

De Rijksuniversiteit Groningen heeft de deelnemers tijdens de pilot regelmatig gevraagd hoe het gaat. De universiteit heeft deze resultaten verwerkt in een rapport en aangeboden aan de gemeente Groningen.

Wethouder Carine Bloemhof vertelt in deze video over het project en bedankt de deelnemers.

Uitkomsten

Mensen die individueel maatwerk kregen of die mochten bijverdienen kregen meer vertrouwen en zelfredzaamheid. En sommige mensen voelden zich gezonder. De gemeente ziet ook dat de deelname aan arbeid groter is geworden. Bijstand Op Maat bevestigt dat positieve aandacht belangrijk is. Het is belangrijk om mensen regelmatig te spreken en daarbij open in gesprek te gaan over de bijstandsuitkering en andere leefgebieden.

Uitkomsten groep die extra begeleiding

Uit het onderzoek blijkt dat het goed werkt om extra begeleiding te krijgen. Dit geven de deelnemers zelf ook aan. Alle deelnemers in deze groep kregen de noodzakelijke ondersteuning.  Bij een aantal deelnemers werden eerst de geldproblemen aangepakt.

Bij deze groep:

  • gingen deelnemers actiever op zoek naar werk.
  • stegen de aantallen sollicitatiegesprekken.
  • groeide het zelfvertrouwen van de deelnemers.

De tevredenheid over deze vorm van begeleiding bij de deelnemers is groot.

Uitkomsten groep die niet werd verplicht om te solliciteren

Bij deze groep:

  • wordt minder vaak naar werk zocht.
  • wordt het geluksgevoel van de deelnemers minder.
  • zijn de deelnemers minder tevreden over hun eigen leven.

De deelnemers werden niet begeleid door de gemeente. De resultaten bevestigen dat het belangrijk is dat de gemeente regelmatig in gesprek gaat met inwoners in de bijstand.

Uitkomsten groep die extra mocht bijverdienen

In deze groep zijn er deelnemers meer uren gaan werken met behoud van de uitkering. Dit geldt vooral voor de deelnemers die meer dan 50 tot 70 % van het minimumloon verdienen.

Bij deze groep:

  • zijn een aantal mensen parttime gaan werken.
  • hebben de deelnemers hun leven beter op orde.
  • voelen de deelnemers zich gezonder.
  • groeit het zelfvertrouwen.

Hoe nu verder?

De gemeente Groningen wil mensen ruimte geven om eigen keuzes te maken. Dit doen wij in het nieuwe armoedebeleid en in diverse werkgelegenheidsprojecten. De inzichten uit de pilot Bijstand Op Maat kunnen hierbij helpen. 

De resultaten van dit experiment laten zien dat maatwerk, vertrouwen, positieve aandacht en een financiële prikkel een grote rol spelen in een betere dienstverlening aan mensen in de bijstand. De gemeente Groningen wil dat de Participatiewet wordt aangepast zodat voor al onze inwoners in de bijstand meer ruimte ontstaat om zelf controle te houden en extra bij te verdienen. Via de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) doet de gemeente er alles aan om de aanpassing van de Participatiewet te regelen.

Rapport

Er zijn zeven gemeenten die hebben deelgenomen aan het project. Op 14 mei bespreken de 7 gemeenten het rapport met de Staatssecretaris.

Meer informatie