Bestemmingsplan Zernike Campus Groningen

Status

Vastgesteld

Voor Zernike Campus Groningen is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het onderwijsgedeelte en het bedrijvengedeelte van de campus. Aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan is de Stedenbouwkundige visie Zernike Campus Groningen, vastgesteld in 2015. Volgens deze visie moeten de beide gebiedsdelen worden geïntegreerd tot één campus met een menging van onderwijs en bedrijven. Het bestemmingsplan ‘Zernike Campus Groningen’ voorziet hierin.