bestemmingsplan Veegplan 2019

Status

Vastgesteld op 2 juni 2021

Beschrijving plan

Dit ontwerpbestemmingsplan brengt wijzigingen aan in 15 geldende bestemmingsplannen. Het betreft het herstellen van juridische, tekentechnische en redactionele onvolkomenheden; en het aanbrengen van relatief kleine wijzigingen die gewenst zijn in de regels en / of op verbeelding. De aan te brengen wijzigingen brengen de plannen in overeenstemming met de bestaande situatie dan wel maken gewenste situaties mogelijk. Een relatief groot deel van de aanpassingen bevindt zich in het plangebied voor Meerstad. De wijzigingen voor Meerstad zijn wenselijke wijzigingen die in de loop van de uitwerking van de bouwplannen voor Meerstad zijn opgekomen.

De vastgestelde stukken van de gemeenteraadsvergadering kunt u alvast via de link bekijken. Wij zijn bezig met het voorbereiden voor de beroepstermijn.