Bestemmingsplan Ter Borchlaan 1

Status

Voorontwerp

Voor  het perceel Ter Borchlaan 1 te Groningen is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het plan  voorziet in vervangende nieuwbouw. Het planvoornemen betreft het realiseren van 2  bouwvolumes waarbinnen de 12 appartementen en een voorhuis (totaal 13 woningen) zullen worden gerealiseerd.     
Het plangebied wordt begrensd door de kadastrale grenzen van het perceel Ter Borchlaan 1.