Bestemmingsplan Ter Borchlaan 1

Status

Ontwerp

Voor het perceel Ter Borchlaan 1 te Groningen is een ontwerpbestemmingsplan ‘Ter Borchlaan 1’ gemaakt. Het plan voorziet in vervangende nieuwbouw met dien verstande dat het bestaande voorhuis zal worden behouden. Het planvoornemen betreft het realiseren van 2 bouwvolumes waarbinnen de 12 appartementen en het bestaande voorhuis (totaal 13 woningen) zullen worden gerealiseerd / opgenomen.