Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater 2019

Status

Voorontwerp

De gemeente heeft nieuwe regels opgesteld voor het gebruik van het openbaar water en ligplaatsen voor woonboten. Deze regels zijn opgesteld in de volgende documenten:
-    het bestemmingsplan  ‘Openbaar Vaarwater 2019’
-    ‘Verordening openbaar vaarwater 2020’
-    ‘Aanwijsbesluit bij de Verordening openbaar vaarwater 2020’
-    de nota ‘Welstand te water Groningen’

Omgevingsvergunning
Een eerste aanleiding voor een nieuw bestemmingsplan is een andere wetgeving. Veel woonboten worden nu als bouwwerk aangemerkt. Deze woonboten hebben daarom voortaan een omgevingsvergunning nodig. De gemeentelijke regels moeten hierop worden aangepast. Het bestemmingsplan ‘Openbaar Vaarwater 2019’ en de ‘Verordening openbaar vaarwater 2020’, met het bijbehorende aanwijsbesluit, voorzien hierin.

Woonkwaliteit
Een tweede aanleiding vormt de Watervisie ‘Koersen op water’, waarin nieuw beleid is geformuleerd met betrekking tot water. Met dit beleid wil de gemeente een kwaliteitsimpuls geven aan het wonen op het water en de openbare ruimte. Met het oog hierop is welstandsbeleid aangekondigd voor woonboten. Dit beleid is uitgewerkt in de nota ‘Welstand te water Groningen’ .