Bestemmingsplan Openbaar Vaarwater 2019

Status

Vastgesteld

De gemeente heeft een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het gebruik van het openbaar water en ligplaatsen voor woonboten.
Vanwege nieuwe wetgeving worden veel woonboten nu als bouwwerk aangemerkt. Deze woonboten hebben daarom voortaan een omgevingsvergunning nodig. De gemeentelijke regels moeten hierop worden aangepast. Het bestemmingsplan ‘Openbaar Vaarwater 2019’  voorziet hierin.