Bestemmingsplan Midscheeps 3

Status

Ontwerp

Voor de locatie Midscheeps 3 in Lewenborg, waar de oude bibliotheek (De Oude Bieb) was gevestigd, is een ontwerpbestemmingsplan ‘Midscheeps 3’ gemaakt. Midscheeps 3 ligt centraal in de wijk Lewenborg, tussen wijkcentrum Het Dok en de Emmaüskerk. De initiatiefnemer (Lefier) wil huisvesting ontwikkelen voor de sociale huur. Het plan is om het gebouw te slopen en nieuwbouw te plegen. In het programma zijn 38 appartementen opgenomen.