Bestemmingsplan Midscheeps 3

Status

Vastgesteld

Voor de locatie Midscheeps 3 in Lewenborg, waar de oude bibliotheek (De Oude Bieb) was gevestigd, is een bestemmingsplan ‘Midscheeps 3’ gemaakt en vastgesteld. Midscheeps 3 ligt centraal in de wijk Lewenborg, tussen wijkcentrum Het Dok en de Emmaüskerk. De initiatiefnemer (Lefier) wil huisvesting ontwikkelen voor de sociale huur. Het bestaande gebouw wordt gesloopt om nieuwbouw te plegen. In het programma zijn 38 appartementen opgenomen.