Bestemmingsplan Herziening Bestemmingsregels Wonen 3

Status

Voorontwerp

Een bestemmingsplan regelt voor bouwen en gebruiken van grond of water wat er wel en niet mag. Een voorontwerpbestemmingsplan is een proefversie van een nieuw bestemmingsplan.
Hieronder leest u waar het voorontwerpbestemmingsplan over gaat. Ook leest u waar en wanneer u het voorontwerpbestemmingsplan kunt bekijken. En hoe en wanneer u kunt reageren. Uw reactie heet een ‘inspraakreactie’. 

Waar gaat het voorontwerpbestemmingsplan over?

Het voorontwerpbestemmingsplan verwijdert de regel die het mogelijk maakt om onzelfstandige woningen te veranderen (kamerverhuur) naar zelfstandige woningen (studio’s) van minimaal 24 m2. Ook verandert de splitsingsregel voor woningen. Splitsen is alleen nog mogelijk voor woningen die nu al een oppervlakte hebben van 140 m2 of meer.