Bestemmingsplan Haren - Raadhuisplein

Status

Vastgesteld (hoger beroep ingesteld)

Een bestemmingsplan regelt wat er mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond en water. De gemeenteraad heeft op 30 maart 2021 onder nummer 4a een positief besluit genomen over de vaststelling van het aangepaste bestemmingsplan Haren Raadhuisplein.

Dat was nodig door een uitspraak van de Raad van State d.d. 4 november 2020. Het bestemmingsplan was al eerder vastgesteld, namelijk op 25 september 2019. Enkele omwonenden hebben daartegen beroep aangetekend. Daarover heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in november 2020 een tussenuitspraak gedaan. Daarin heeft de Raad van State de gemeenteraad opgedragen het bestemmingsplan op enkele punten aan te passen.

Het bestemmingsplan is op de volgende punten aangepast:
-    In de noordelijke strook van het plangebied worden de aanduidingen “horeca” en “detailhandel” geschrapt (aanpassing verbeelding);
-    In de noordelijke strook van het plangebied is een laad- en losruimte alleen inpandig toegestaan (aanpassing verbeelding en planregels);
-    De waterparagraaf is aangepast (aanpassing toelichting);
-    Bij toename van verhard oppervlak moet minimaal 10% van de toename aan watercompensatie worden gerealiseerd (aanpassing planregels).      

Het besluit tot vaststelling van het aangepaste bestemmingsplan Haren - Raadhuisplein is ter kennis gebracht van de Raad van State. De Raad van State bepaalt de verdere gang van zaken, bijvoorbeeld of er nog weer een zitting komt. Uiteindelijk zal er een einduitspraak komen.