Bestemmingsplan Friesestraatweg 181 (Gembetonlocatie)

Status

Vastgesteld (hoger beroep ingesteld)

De gemeente heeft het bestemmingsplan 'Friesestraatweg 181' vastgesteld voor het bouwen van 575 woningen aan de Friesestraatweg 181. Er komen 500 studio’s voor jongeren en een flatgebouw met 75 ruimere appartementen voor de sociale huur. De bouwhoogte wisselt tussen 4 en 35 meter. De woningen komen op de plek waar vroeger het bedrijf Gembeton zat. Dat is vlakbij de Westelijke Ringweg, midden in de Reitdiepzone. Tegelijkertijd hebben we een omgevingsvergunning voor het bouwen verleend en hogere geluidwaarden vastgesteld. De bouwhoogte wisselt tussen 4 en 35 meter.