Bestemmingsplan Friesestraatweg 181 (Gembetonlocatie)

Status

Voorontwerp

Ten behoeve van woningbouw op de voormalige Gembetonlocatie, nabij de Westelijke Ringweg, midden in de Reitdiepzone, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het betreft het plan Friesestraatweg 181, dat voorziet in circa 575 woningen, waarvan 500 studio’s voor jongeren en een gebouw met 75 ruimere appartementen in de sociale huursector. De bouwhoogte varieert van 3 tot 11 bouwlagen.