Bestemmingsplan Friesestraatweg 181 (Gembetonlocatie)

Status

Ontwerp

Wij zijn van plan om een vergunning te verlenen voor het bouwen van 575 woningen aan de Friesestraatweg 181. Er komen 500 studio’s voor jongeren en een flatgebouw met 75 ruimere appartementen voor de sociale huur. De woningen komen op de plek waar vroeger het bedrijf Gembeton zat. Dat is vlakbij de Westelijke Ringweg, midden in de Reitdiepzone. Voor dit project hebben we het bestemmingsplan “Friesestraatweg 181’ gemaakt. De bouwhoogte wisselt tussen 4 en 35 meter.