Bestemmingsplan Engelberterweg 96

Status

Voorontwerp

Een bestemmingsplan regelt voor bouwen en gebruiken van grond of water wat er wel en niet mag. Een voorontwerpbestemmingsplan is een proefversie van een nieuw bestemmingsplan.
Hieronder leest u waar het voorontwerpbestemmingsplan over gaat. Ook leest u waar en wanneer u het voorontwerpbestemmingsplan kunt bekijken. En hoe en wanneer u kunt reageren. Uw reactie heet een ‘inspraakreactie’. 

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan over?

Het voorontwerpbestemmingsplan regelt dat er een recreatieterrein met kampeermiddelen mag komen. De bestemming agrarisch verdwijnt. De regels gaan gelden voor het perceel Engelberterweg 96 te Engelbert. Het bestemmingsplan laat de functie wonen onveranderd.