Bestemmingsplan Brandenburgerstraat 7-11

Status

Ontwerp

Een bestemmingsplan regelt voor bouwen en gebruiken van grond of water wat er wel en niet mag.
Hieronder leest u waar het ontwerpbestemmingsplan over gaat. Ook leest u waar en wanneer u het ontwerpbestemmingsplan kunt bekijken. En hoe en wanneer u kunt reageren.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan over?

Het ontwerpbestemmingsplan regelt dat het binnenterrein achter de Brandenburgerstraat 7-11 niet langer bestemd is voor ‘Wonen’. In plaats daarvan krijgt het terrein de bestemming ‘Bedrijf’, waarbinnen een autostalling is toegestaan. Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande situatie en dat wordt in het ontwerpbestemmingsplan vastgelegd.