Bestemmingsplan 110kV kabelverbinding Groningen, Hunze - Bloemsingel

Status

Ontwerp

Een bestemmingsplan regelt voor bouwen en gebruiken van grond of water wat er wel en niet mag.
Hieronder leest u waar het ontwerpbestemmingsplan over gaat. Ook leest u waar en wanneer u het ontwerpbestemmingsplan kunt bekijken. En hoe en wanneer u kunt reageren.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan over?

Dit ontwerpbestemmingsplan regelt de aanleg van een 110kV-kabelverbinding tussen de elektriciteitstations Hunze en Bloemsingel. Deze kabel vervangt de bestaande, verouderde kabel. De regels gaan gelden voor het gebied waarin het tracé (ruwweg) is gelegen en loopt globaal vanaf 110 Kv-hoogspanningsstation Groningen Hunze noordwestwaarts via de Europaweg, Petrus Campersingel, S.S. Rosensteinlaan, Vrydemalaan en via Bloemsingel naar 110 Kv-hoogspanningsstation Groningen Bloemsingel.

 • online zienswijzenformulier  (van 7 april t/m 18 mei 2022)
 • bekendmaking (d.d. 6 april 2022)
 • bestemmingsplan (toelichting en regels)  (pdf, 3 MB) 
 • verbeelding/plankaart bestemmingsplan (pdf, 4MB)
 • bijlage 1 bestemmingsplan, kaartje plangebied tracé (pdf, 2,5 MB)
 • bijlage 2 bestemmingsplan, rapport onderzoek archeologie  (pdf, 36 MB) 
 • bijlage 3 bestemmingsplan, vooronderzoek milieuhygiënische bodemkwaliteit (pdf, 12 MB)
 • bijlage 4  bestemmingsplan,rapport onderzoek bodem (pdf, 21,5 MB)
 • bijlage 5  bestemmingsplan, rapport natuuronderzoek (pdf, 7 MB)
 • bijlage 6  bestemmingsplan, rapport onderzoek neerslag van stikstof (pdf, 1,3 MB)
 • bijlage 7  bestemmingsplan, rapport BEA (bomeneffectanalyse) d.d. 24-2-2022 (pdf, 11 MB)
 • bijlage 8  bestemmingsplan, notitie watertoets (pdf, 733 kB)
 • bijlage 9  bestemmingsplan, onderzoek risicoanalyse conventionele explosieven (pdf, 4,3 MB)
 • bijlage 10 bestemmingsplan, vormvrije Mer-beoordeling (pdf, 290 kB)
 • www.ruimtelijkeplannen.nl