B&W besluiten

B&W besluiten (collegebesluiten) zijn beleidsnota's en concrete plannen die officieel worden vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders.

Meest recente besluiten

Besluitenlijsten voormalige gemeente Haren

Besluitenlijsten college B&W voormalige gemeente Haren

Besluitenlijsten voormalige gemeente Ten Boer

Besluitenlijsten college B&W voormalige gemeente Ten Boer

Eerdere besluitenlijsten

Oudere besluitenlijsten

Deze vindt u in het webarchief:

Meer informatie

Een belangrijk deel van de B&W-besluiten zijn voorstellen en brieven aan de gemeenteraad. Op deze pagina staan de voorlopige stukken. De definitieve stukken kunt u vinden op de site van de gemeenteraad. Daar kunt u ook zoeken op onderwerp voor meer informatie.