B&W besluiten

B&W besluiten zijn beleidsnota's en concrete plannen die officieel worden vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders.

Meest recente besluiten

Eerdere besluitenlijsten