B&W besluiten

B&W besluiten (collegebesluiten) zijn beleidsnota's en concrete plannen die officieel worden vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders.

Meest recente besluiten

Besluitenlijsten voormalige gemeente Haren

Besluitenlijsten college B&W voormalige gemeente Haren

Besluitenlijsten voormalige gemeente Ten Boer

Besluitenlijsten college B&W voormalige gemeente Ten Boer

Eerdere besluitenlijsten