Beleidskader Zonneparken

De gemeente Groningen geeft ruimte voor de aanleg van zonneparken op verschillende plekken in de gemeente. Daarmee wordt een groot deel van de stroom opgewekt die nodig is om in 2035 CO2-neutraal en aardgasvrij te kunnen zijn. Naast het benutten van geschikte daken voor zonnepanelen zijn er kleine en grote zonneparken nodig. Dit gaat om nieuwe locaties, naast de zonneparken die zijn aangelegd of in voorbereiding zijn.

Beleidskader Zonneparken

Na een uitgebreid participatieproces heeft de gemeenteraad op 24 november 2021 de beleidskaders Zon op daken en Zonneparken (pdf 3,5 MB) vastgesteld. Door alle input uit de inspraakreacties verwerkt in de inspraaknotitie (pdf 425 kB), ‘met de kaart op tafel’-sessies, tijdens de fietstocht (pdf 2,1 MB) door de wethouder en de expertmeeting (pdf 1,6 MB), zijn de beleidskaders geworden tot wat ze nu zijn: beleid waarin lokaal eigendom voorop staat, waar participatie duidelijke kaders heeft en waar de landschappelijke eisen scherp zijn. In een ruimer gebied vinden we zonneparken ongewenst.

Daarnaast is duidelijker beschreven wat ‘lokaal’ betekent. Beleid waardoor er geen ruimte is voor commerciële ontwikkelaars. Het motto is niet voor niks: wie doun’t zulf!

Kaarten Zonneparken

Kaart Zonneparken in de gemeente Groningen: gerealiseerd en vergund, voorkeurslocaties en zoekgebieden

afbeelding

Kaart Zonneparken in de gemeente Groningen: waar komen ze niet en waar eventueel wel

afbeelding

Contact

Hebt u een vraag of opmerking? Gebruik het contactformulier.

Bijlage