Atelier Stadsbouwmeester, welstandscommissie

Iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning (voor plannen om te bouwen of verbouwen) wordt voorgelegd aan de welstandscommissie.

Over de welstandscommissie

Deskundige ambtenaren toetsen de aanvraag, onder verantwoordelijkheid van de Stadsbouwmeester. Het Atelier Stadsbouwmeester beoordeelt of de aanvraag voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Als het Atelier Stadsbouwmeester een negatief oordeel geeft, betekent dit dat de vergunning geweigerd wordt. De gemeente kan in bijzondere gevallen besluiten af te wijken van het advies van het Atelier Stadsbouwmeester.

Vergaderingen

U kunt aanwezig zijn bij de vergaderingen van de Stadsbouwmeester. Ook kunt u langskomen om uw plan te bespreken tijdens het inloopspreekuur.

Meer informatie