traffic iconAnders Mobiel

‘Anders Mobiel’ is het proefproject voor gratis alternatief aanvullend vervoer in de binnenstad. De proef ging op 11 juli van start, een week voordat de bussen niet meer over de Grote Markt reden maar langs het Gedempte Zuiderdiep en de Diepenring. Het proefproject duurt een half jaar.

Voor mensen met een mobiliteitsbeperking

Ervaart u een mobiliteitsbeperking? Op dinsdag, vrijdag en zaterdag (de marktdagen) kunt u met een riksja naar de Grote Markt. Bel 085 004 1844.

  • proefproject alternatief vervoer binnenstad - juli-december 2022
  • voor mensen met een mobiliteitsbeperking
  • riksja’s met fietsende stewards rijden op afroep
  • vanaf bushaltes Zuiderdiep, Sint Jansbrug en Westerhaven naar Grote Markt e.o.
  • dinsdag, vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur
  • met de bus en laatste stukje nog even verder? Bel, app of sms 085 004 1844

Samen met de Werkgroep Toegankelijk Groningen (WTG) heeft de gemeente gezocht naar een passend alternatief voor de pilot Alternatief Vervoer Binnenstad, waarin eerder een pendelbus door de binnenstad reed. Er is gekozen voor elektrisch aangedreven fietsriksja’s en vanaf september eventueel met golfkarren. Voor de pilot is voor de duur van 6 maanden door de gemeenteraad een eenmalig bedrag van € 50.000,- beschikbaar gesteld.

De doelgroep die gebruik maakt van de fietsriksja’s en golfkarren is naar verwachting klein. Vanwege de verwachte, kleine doelgroep en de recente ervaring met de pendelbus is de dienst op oproepbasis; er wordt niet gereden volgens een dienstregeling. Met een centraal telefoonnummer komen gebruikers rechtstreeks in contact met de fietsende stewards van Anders Mobiel. Rollators kunnen eventueel ook mee.

In samenwerking met de WTG is ervoor gekozen om rondom de belangrijkste bushaltes (Zuiderdiep, Westerhaven en Sint Jansbrug) meeting points te creëren, zodat de gebruikers vanuit de bus direct kunnen overstappen op het aanvullende vervoer. Daarnaast kunnen gebruikers, vanwege de mobiliteitsbeperking die zij ervaren en de flexibiliteit die we willen bieden, in overleg met de fietsende riksja-steward eventueel ook op andere plekken opstappen.

Achtergrond

Op 24 februari 2016 heeft de gemeenteraad de visie ‘Bestemming Binnenstad’ vastgesteld. In deze visie is vastgelegd dat de bussen niet meer door de binnenstad zullen rijden. Op 17 juli verdwenen de laatste bussen daadwerkelijk van de Grote Markt. Sindsdien rijden ze de nieuwe route via de Oostelijke Diepenring. Op verzoek van de raad is door het college toegezegd dat er vorm van alternatief vervoer in de binnenstad zou komen, zodat mensen met een mobiliteitsbeperking toch de binnenstad kunnen bezoeken.

Pilot Alternatief Vervoer Binnenstad

In september 2017 startte de pilot Alternatief Vervoer Binnenstad, waarin een pendelbus door de binnenstad reed. Vanwege het lage aantal gebruikers en de hoge kosten is in 2019 besloten om de pilot te staken. Tegelijkertijd is geconstateerd dat de behoefte blijft om een gastvrije en inclusieve binnenstad te zijn. Samen met de Werkgroep Toegankelijk Groningen (WTG) is gezocht naar een passende oplossing. Deze pilot ging van start op 11 juli.

Doelgroep

De doelgroep die gebruik maakt van de fietsriksja’s en elektrische golfkarren is naar verwachting klein. Daarom is ervoor gekozen om een flexibele pilot uit te voeren volgens een schaalbaar model: als er meer vraag is, kan eenvoudig en snel worden opgeschaald. Mensen die een mobiliteitsbeperking ervaren, kunnen gebruik maken van dit alternatief vervoer. We gaan er vanuit dat de fietsende steward van het voertuig hierover de juiste inschatting kan maken.

Opstapplekken en rijtijden

Vanwege de verwachte, kleine doelgroep en de recente ervaring met de pendelbus is de dienst op oproepbasis; er wordt niet gereden volgens een dienstregeling. Door middel van een centraal telefoonnummer komen gebruikers rechtstreeks in contact met de fietsende stewards. Het telefoonnummer wordt via verschillende kanalen gecommuniceerd.

Ook willen we het alternatieve binnenstadvervoer laten aansluiten op het reguliere openbaar vervoer. Vandaar de meeting points bij de bushaltes, zodat de gebruikers vanuit de bus direct kunnen overstappen op het aanvullende vervoer. Ze bevatten een informatiepaneel met daarop relevante informatie over de dienst. De fietsende stewards krijgen de instructie om regelmatig langs de meeting points te fietsen, zodat de doelgroep kan instappen op het moment dat zij de bus uitstappen.

Daarnaast kunnen gebruikers, vanwege de mobiliteitsbeperking die zij ervaren en de flexibiliteit die we willen bieden, in overleg met de fietsende steward ook op andere plekken opstappen.  Vervolgens rijdt de piloot naar een plek naar keuze in de binnenstad. Alles gaat in overleg tussen de gebruiker en de piloot.

Evaluatie en monitoring

We willen gaandeweg graag weten hoe de gebruiker het aanvullend vervoer ervaart. Met de WTG hebben we bepaald welke aspecten voor mensen met een mobiliteitsbeperking belangrijk zijn. Op basis van deze input heeft OIS Groningen een enquête opgesteld, die is afgestemd met de WTG. In de voertuigen is een iPad aanwezig waarop de enquête ingevuld kan worden. Indien nodig leest de fietsende steward de vragen voor en vult hij/zij deze in op de iPad. Ten tweede verzamelen we informatie over het aantal reizigers, opstappers per locatie, bestemmingen in de binnenstad, rijtijden en routes. Op basis van al deze resultaten kan waar nodig  bijgestuurd worden tijdens de pilot. Ook geven deze enquêtes input voor het informeren van het college en de gemeenteraad.

Alternatieve bushaltes

Met de bus van of naar het centrum? Vanaf 17 juli rijden er geen bussen van het openbaar vervoer meer over de Grote Markt.

Op de kaart ziet u eenvoudig welke alternatieve haltes er zijn voor het centrum. Plan uw reis via qbuzz.nl/gd.