Afspraakbanen

Wilt u als ondernemer iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen? Dit kan via een Afspraakbaan. De gemeente Groningen helpt ondernemers met extra regelingen. Met deze regelingen wordt u als werkgever ontlast en financieel gecompenseerd wanneer u iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt.

Ondersteuning

Compensatie van loonkosten

U betaalt alleen voor de productiviteit van de medewerker. U ontvangt een loonkostensubsidie. De hoogte daarvan is afhankelijk van de loonwaarde van de medewerker.

Laag inkomensvoordeel

U ontvangt een premiekorting van maximaal € 2.000,-. Dit regelt u via de Belastingdienst.

No-riskpolis

Met een no-riskpolis worden uw financiële risico’s bij ziekte van de medewerker beperkt. Een groot deel van de loonkosten wordt via UWV gedekt en u loopt geen risico op verhoging van de ZW-premies.

Jobcoach

Een medewerker met een arbeidsbeperking kan begeleiding nodig hebben. Ook uw eigen personeelsleden kunnen soms advies gebruiken over de manier waarop zij deze medewerkers het beste tot hun recht kunnen laten komen. Daarvoor kunt u een beroep doen op een jobcoach. Wilt u zelf de jobcoaching uitvoeren dan is daarvoor een vergoeding mogelijk.

Werknemersvoorzieningen

In sommige gevallen heeft iemand met een handicap een voorziening nodig om te kunnen werken. De gemeente kan ondersteunen in de aanschaf van deze voorzieningen.

Proefplaatsing

U kunt een werkzoekende een tijdje op proef bij u laten werken. Dit met behoud van uitkering van de werkzoekende. Tijdens deze proefplaatsing bekijken jullie of het wederzijds bevalt.

Consulenten

Wilt u meer informatie over Afspraakbanen? Of wilt u direct iemand in dienst nemen? Neem dan contact op met een van de consulenten van de gemeente Groningen.

Contact

Loket Werk en Inkomen

Harm Buiterplein 1, Groningen (Europapark)
Bel 050 367 50 00 of maak gebruik van het contactformulier.