adult iconAfspraakbaan voor werknemer

U kunt een jobcoach of een vergoeding voor een jobcoach aanvragen. Ook kunt u meeneembare werknemersvoorzieningen aanvragen. Dat zijn voorzieningen die u helpen om bij uw werkgever het werk op een goede en gezonde manier te kunnen doen.

Afspraakbaan

Dit zijn speciale banen bij gewone werkgevers voor mensen die in het landelijk doelgroepregister staan. De gemeente kan u helpen om op deze banen aan het werk te komen. Met een afspraakbaan krijgt u een baan bij een echte werkgever. De banen worden zelfs aangepast voor u. Soms hoeft u bepaalde taken niet te doen als u iets niet zo goed kunt. En een jobcoach kan u ook helpen. De jobcoach kan u bijvoorbeeld leren hoe u werkzaamheden anders kunt doen. Met wat hulp kunt u dan toch goed werken. U kunt kiezen uit een heleboel soorten banen. Misschien wordt u wel conciërge op een school. Of gaat u werken in het UMCG. De gemeente helpt u om een baan te vinden die bij u past en waar u blij van wordt.

Is aan het werk gaan moeilijk voor u, omdat u belemmeringen ervaart, lichamelijk of psychisch? Daar bestaat een regeling voor! Als u niet zelf een baan kunt vinden, omdat u deze belemmeringen hebt, dan vraagt u een ‘beoordeling arbeidsvermogen’ aan bij het UWV. Als het UWV beoordeelt dat u die belemmeringen inderdaad hebt en daardoor niet zelfstandig een baan kunt vinden en houden, dan komt u in het ‘landelijk doelgroepregister’ te staan. Staat u in het landelijk doelgroepregister, dan zijn er voor u speciale banen. Dat noemen wij de afspraakbanen. Dan kunt u een jobcoach krijgen die u helpt zo’n baan te vinden en de werkgever krijgt onder andere loonkostensubsidie. Het kan zijn dat u al in het landelijk doelgroepregister staat, omdat u bijvoorbeeld op de praktijkschool zat en dan mag u direct op een afspraakbaan gaan werken.

Een werkgever kan loonkostensubsidie krijgen voor medewerkers die in het doelgroepregister staan. Het doelgroepregister is een landelijke lijst van het UWV van alle mensen die recht hebben op een afspraakbaan. U komt op deze lijst als vastgesteld is dat u een beperking in arbeid hebt.

Wij kunnen u helpen met een aanvraag ‘beoordeling arbeidsvermogen’. U kunt hem ook zelf aanvragen bij het UWV. Als u in het doelgroepregister staat, kunt u hulpmiddelen of extra ondersteuning aanvragen. Overigens, een werkgever ziet in het doelgroepregister alleen uw naam en BSN, niet uw medische geschiedenis of andere persoonlijke gegevens!

Staat u in het doelgroepregister? Dan kunt u samen met uw werkgever extra ondersteuning voor u aanvragen bij de gemeente:

Hulp van een jobcoach

Een jobcoach kan u helpen op uw werkplek. Bijvoorbeeld tijdens het inwerken. Of bij het wennen aan uw nieuwe collega’s en werkzaamheden.

Loonkostensubsidie aanvragen

Heeft de onderzoeker gezien dat de werkgever loonkostensubsidie kan krijgen, dan schrijft hij een rapport. Met dat rapport kan uw werkgever vragen om loonkostensubsidie bij de gemeente.

Meeneembare werknemersvoorzieningen

Meeneembare voorzieningen zijn hulpmiddelen waardoor mensen met een beperking in arbeid aan het werk kunnen en dat werk kunnen houden. Zo'n voorziening is niet aan de werkplek gebonden.

Een jobcoach kan u helpen op uw werkplek. Bijvoorbeeld tijdens het inwerken. Of bij het wennen aan uw nieuwe collega’s en werkzaamheden.

Om een jobcoach te krijgen moet u wel ingeschreven staan in het landelijk doelgroepenregister. Het doelgroepregister is een landelijke lijst van het UWV van alle mensen die recht hebben op een afspraakbaan. U komt op deze lijst als vastgesteld is dat u een beperking in arbeid hebt.

U kunt hem ook zelf aanvragen bij het UWV. Als u in het doelgroepregister staat, kunt u hulpmiddelen of extra ondersteuning aanvragen bij de gemeente.

Ik wil een jobcoach of een vergoeding voor een jobcoach aanvragen

Wat doet een jobcoach?

Een jobcoach kan u helpen op uw werkplek. Bijvoorbeeld tijdens het inwerken. Of bij het wennen aan uw nieuwe collega’s en werkzaamheden.

Welke voorwaarden gelden er

U kunt dus ook zelf een jobcoach regelen. Dat moet wel iemand zijn die daarvoor een opleiding heeft gedaan en bij een jobcoachorganisatie werkt. Om zelf een vergoeding voor een jobcoach te krijgen moet u wel ingeschreven staan in het landelijk doelgroepenregister en een baan hebben of beginnen in een proefplaatsing bij een werkgever. Het doelgroepregister is een landelijke lijst van het UWV van alle mensen die recht hebben op een afspraakbaan. U komt op deze lijst als vastgesteld is dat u een beperking in arbeid hebt. Wij kunnen u helpen met een aanvraag ‘beoordeling arbeidsvermogen’. U kunt hem ook zelf aanvragen bij het UWV. Als u in het doelgroepregister staat, kunt u hulpmiddelen of extra ondersteuning aanvragen. Overigens een werkgever ziet in het doelgroepregister alleen uw naam en BSN, niet uw medische geschiedenis of andere persoonlijke gegevens!

Vraag een jobcoach aan >

Vraag een vergoeding voor een jobcoach aan >

Ik wil meeneembare werknemersvoorzieningen aanvragen

Wat zijn meeneembare werknemersvoorzieningen?

Hebt u een aangepaste werkplek nodig? Dan kunt u een vergoeding aanvragen. Uw werkgever mag u hierbij helpen. Bijvoorbeeld voor de kosten van een aangepaste bureaustoel, speciale schoenen of een brailleleesregel.

Meeneembare voorzieningen zijn hulpmiddelen waardoor mensen met een beperking in arbeid aan het werk kunnen en dat werk kunnen houden. Vaak stelt een arts vast dat er sprake is van een ziekte of gebrek en dat voorzieningen nodig zijn om (weer) aan het werk te gaan.

Een meeneembare voorziening is een voorziening die kan worden meegenomen. Zo'n voorziening is dus niet aan de werkplek gebonden.

Hoe werkt de regeling in de praktijk?

U vult het formulier meeneembare voorzieningen in.

U kunt helaas geen vergoeding krijgen als u de ondersteuning (hulp, een hulpmiddel of aanpassing) al gekocht hebt. De reden hiervoor is dat wij met vaste leveranciers werken. Als wij uw verzoek goedkeuren, bestellen wij de ondersteuning voor u.

Welke voorwaarden gelden er?

U bent inwoner van de gemeente Groningen en u valt onder de Participatiewet. U hebt een baan.

Vraag een meeneembare voorziening aan >

Ik heb vragen of ik wil contact opnemen

Hebt u vragen over loonkostensubsidie, meeneembare voorzieningen of een jobcoach? Neem dan contact op met:

  • Gemeente Groningen
  • Directie Werk & Participatie
  • Team Loonkostensubsidie Bemiddeling en Coaching
  • Jessica Kuiper en Marleen Mos: bel 14 050 (algemeen nummer) en vraag naar Jessica of Marleen

of

  • Harm Buiterplein 1, Groningen (Europapark)
  • Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag 09:00 - 11:00 uur
  • Met afspraak: maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur
  • Telefoon 050 367 50 00
  • Contactformulier