help-support iconAfspraakbaan voor werkgever

U hebt iemand in dienst met een beperking in arbeid. U kunt hiervoor loonkostensubsidie aanvragen om de loonkosten te vergoeden voor de verminderde productiviteit van uw werknemer. Daarnaast kunt u een vergoeding voor een jobcoach aanvragen.

Regelingen voor werkgevers

 • Loonkostensubsidie
 • Vergoeding voor een jobcoach
 • Meeneembare werknemersvoorzieningen

Ontvangt u loonkostensubsidie voor een medewerker? Mogelijk zijn dan ook andere regelingen interessant. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de coach van uw medewerker. Of vraag het de contactpersoon van de gemeente.

Proefplaatsing

Na toestemming van de gemeente werkt de werknemer 2 (tot maximaal 3) maanden met behoud van uitkering. De werkgever kan dan bekijken of iemand geschikt is voor de functie.

Jobcoaching

Een jobcoach begeleidt mensen die ondersteuning op de werkvloer nodig hebben.

No-riskpolis

Voor veel mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren, geldt automatisch de no-riskpolis als zij gaan werken. Als een medewerker (tijdelijk) uitvalt en er is een no-riskpolis, betaalt het UWV de werkgever een Ziektewetuitkering.

Aanpassing werkplek

Voor werknemers die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren, kan de werkgever een vergoeding aanvragen voor eventuele kosten voor aanpassingen op de werkplek of hulpmiddelen.

Loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit de doelgroep mensen met een afspraakbaan.

Lage-inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon.

Loonkostensubsidie

Neemt u een medewerker in dienst die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaart? Dan kunt u misschien gebruik maken van loonkostensubsidie (LKS). Als werkgever betaalt u dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’.

Loonwaarde is de daadwerkelijke productiviteit van het werk dat een medewerker verricht. Dit wordt uitgedrukt in een percentage.

Hoe werkt het?

 • Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaart. Mensen kunnen om verschillende redenen een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. De overeenkomst is dat ze daardoor een lagere productiviteit hebben.
 • De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan voor een medewerker die minder dan het wettelijk minimumloon kan verdienen.
 • De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de medewerker staat ingeschreven.
 • Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast. De gemeente regelt zo’n expert.
 • De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het minimumloon. Het is bedoeld voor mensen met een afspraakbaan.
 • Mocht het cao-loon hoger zijn dan het minimumloon, dan zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever.
 • Loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon.

Hoe vraagt u loonkostensubsidie aan?

1. Contact gemeente

De gemeente informeert de werkgever over de verschillende typen loonkostensubsidie en het aanvraagformulier.

2. Aanleveren gegevens

 • De gemeente heeft bepaalde gegevens nodig om bijvoorbeeld de duur en de hoogte van de subsidie vast te stellen.
 • De werkgever levert de noodzakelijke informatie aan.

3. Bezoek loonwaarde-expert

In overleg met de gemeente komt een loonwaarde-expert langs om de loonwaarde van de medewerker te meten. De expert kijkt onder andere naar werktempo, kwaliteit, inzetbaarheid en noodzakelijke begeleiding.

4. Aanleveren gegevens

 • De gemeente heeft bepaalde gegevens nodig om bijvoorbeeld de duur en de hoogte van de subsidie vast te stellen.
 • De werkgever levert de noodzakelijke informatie aan.

5. Uitbetaling

Bij een positief besluit ontvangt de werkgever de subsidie. Uitbetaling gebeurt op basis van het minimum aantal uren van het contract.

Wat wij nodig hebben van u als werkgever is een volledig ingevuld aanvraagformulier, een getekende arbeidsovereenkomst en een loonwaarde rapport. Het kan zijn dat u als werkgever nog geen loonwaarde rapport hebt, maar dan zal daarvoor een afspraak gemaakt worden met u zodat deze alsnog gemaakt wordt voor u als de werkgever.

U dient de aanvraag in en als de aanvraag volledig is, zal de aanvraag in behandeling worden genomen. U ontvangt binnen 21 dagen van ons een beschikking. Als de aanvraag niet volledig is dan krijgt u van ons een verzoek om aanvulling van deze gegevens. Wij rappelleren 2x, daarna wordt de aanvraag onhold gezet.

Loonkostensubsidie

Twijfelt u, of hebt u meer informatie nodig over loonkostensubsidie? Lees dan meer over voor welke regelingen u in aanmerking komt.

Compensatie van loonkosten

U betaalt alleen voor de productiviteit van de werknemer. U ontvangt een loonkostensubsidie. De hoogte daarvan is afhankelijk van de loonwaarde van de werknemer.

Laag inkomensvoordeel

Via de belastingdienst kunt u gebruik maken van Lage inkomensvoordeel (LIV) en Loonkostenvoordeel (LKV).

Voorwaarden

U kunt mogelijk loonkostensubsidie krijgen als uw werknemer:

 • In de gemeente Groningen woont
 • (Waarschijnlijk) niet in staat is om zelfstandig wettelijk minimumloon te verdienen
 • Valt onder de doelgroep van de Participatiewet

Daarnaast hebben we de volgende documenten van u nodig:

 • Proefplaatsingsovereenkomst of arbeidsovereenkomst
 • Uittreksel KVK of officieel briefpapier (alleen bij uw eerste aanvraag)
 • Geldig loonwaarde rapport (als u deze hebt)
 • Gegevens betreft de organisatie: KVK-, BTW-, loonheffingennummer, IBAN e.d.

Vraag loonkostensubsidie aan >

Vergoeding voor jobcoach

Vraag vergoeding voor een jobcoach aan >

Vragen / contact

Hebt u vragen over loonkostensubsidie, meeneembare voorzieningen of een jobcoach? Neem dan contact op met:

 • Gemeente Groningen
 • Directie Werk & Participatie
 • Team Loonkostensubsidie Bemiddeling en Coaching
 • Hanneke Rozendal-Oswald en Marleen Mos: telefoon 14 050 (algemeen nummer) en vragen naar Hanneke of Marleen

of

 • Harm Buiterplein 1, Groningen (Europapark)
 • Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag 09:00 - 11:00 uur
 • Met afspraak: maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur
 • Telefoon 050 367 50 00
 • Contactformulier