other iconAdviescommissie Verkeer en Vervoer

De Adviescommissie Verkeer en Vervoer adviseert het college van B&W en de gemeenteraad over beleid en projecten op het gebied van verkeer en vervoer. De Adviescommissie geeft onafhankelijk advies en doet dit gevraagd en ongevraagd.

Actuele adviezen

Actuele adviezen van de Adviescommissie Verkeer en Vervoer (AVV) zijn:

De AVV adviseert onderzoek te doen naar een brug die past in de omgeving en daarbij niet alleen uit te gaan van verkeerskundige richtlijnen. Een slank ontwerp zorgt voor een geschikte toegang naar de wijk De Zeilen en het gebied rondom de sluis.

In de Eemskanaalzone worden nieuwe woningen gebouwd. Er komen ook parkeerplaatsen op dit terrein. Het is lastig te voorspellen hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn omdat de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit snel gaan.

De AVV adviseert daarom parkeerruimte aan de rand van het gebied te maken. Parkeerders kunnen deze terreinen gebruiken. Maar men kan deze parkeerplaatsen ook gebruiken voor andere doelen.

De AVV adviseert lage fietsbruggen op 2 plekken in de Eemskanaalzone.

De AVV adviseert om de parkeermaatregelen in de parkeervisie uit te voeren. De beschikbare parkeerruimte is wel afhankelijk van andere gebruikers van de openbare ruimte. De parkeertarieven moeten zo hoog zijn dat meer mensen de parkeergarages en de P+R terreinen gaan gebruiken.

In totaal beschikt de stad over genoeg parkeerruimte. De AVV verwacht dat er in de toekomst in de binnenstad zonder extra maatregelen niet genoeg parkeerruimte zal zijn.

De AVV adviseert om de brede op grote doelgroepen gerichte informatie campagne aan te vullen met het informeren en adviseren van kleinere groepen en individuele bezoekers van Groningen.

De AVV adviseert nu geen aanpassing van het parkeerbeleid, wel experimenteren met autoluwe/autovrije straten waarbij de fietser meer rechten krijgt.

Hoe moet de gemeente burgers betrekken bij de invoering van betaald parkeren?

De AVV adviseert positief over een proef met een omgekeerde voorrangsregeling op de kruising Eikenlaan met de Slimme fietsroute naar Zernike.

De AVV adviseert de bereikbaarheid van het UMCG te verbeteren door het toegankelijk maken van het Oosterhamriktracé voor auto’s.

De AVV heeft 7 knelpunten vastgesteld waarvan de verkeersveiligheid verbeterd moet worden.

Oudere adviezen

Oudere adviezen vindt u terug in het webarchief.

Contact

De AVV bestaat uit 10 leden en vergadert ongeveer 8 keer per jaar. 

Hebt u een vraag? Of wilt u de volledige adviezen ontvangen? Gebruik dan ons contactformulier en als onderwerp 'Adviescommissie Verkeer en Vervoer' in.