U bent hier

Adviescommissie Verkeer en Vervoer

De Adviescommissie Verkeer en Vervoer adviseert het college van B&W en de gemeenteraad over beleid en projecten op het gebied van verkeer en vervoer. De Adviescommissie geeft onafhankelijk advies en doet dit gevraagd en ongevraagd.

Actuele adviezen

Actuele adviezen van de Adviescommissie Verkeer en Vervoer (AVV) zijn:

  • Vaststelling parkeervisie 2018

De AVV adviseert om de parkeermaatregelen in de parkeervisie uit te voeren. De beschikbare parkeerruimte is wel afhankelijk van andere gebruikers van de openbare ruimte. De parkeertarieven moeten zo hoog zijn dat meer mensen de parkeergarages en de P+R terreinen gaan gebruiken. In totaal beschikt de stad over genoeg parkeerruimte. De AVV verwacht dat er in de toekomst in de binnenstad zonder extra maatregelen niet genoeg parkeerruimte zal zijn.

  • Groningen Bereikbaar (2018)

De AVV adviseert om de brede op grote doelgroepen gerichte informatie campagne aan te vullen met het informeren en adviseren van kleinere groepen en individuele bezoekers van Groningen.

  • Parkeerbeleid en ruimtelijk beleid in de stadswijken (2017)

De AVV adviseert nu geen aanpassing van het parkeerbeleid, wel experimenteren met autoluwe/autovrije straten waarbij de fietser meer rechten krijgt.

  • Parkeerproblemen in de wijk en bewoners betrekken bij oplossingen (2017)

Hoe moet de gemeente burgers betrekken bij de invoering van betaald parkeren?

  • Voorrangsregeling fietsers kruising Eikenlaan (2016)

De AVV adviseert positief over een proef met een omgekeerde voorrangsregeling op de kruising Eikenlaan met de Slimme fietsroute naar Zernike.

  • Bereikbaarheid UMCG (2016)

De AVV adviseert de bereikbaarheid van het UMCG te verbeteren door het toegankelijk maken van het Oosterhamriktracé voor auto’s.

  • Verkeersveiligheid 7 knelpunten (2015)

De AVV heeft 7 knelpunten vastgesteld waarvan de verkeersveiligheid verbeterd moet worden.

Volledige adviezen

Wilt u de volledige adviezen ontvangen? U kunt deze aanvragen bij de Adviescommissie AVV.

Oudere adviezen

Oudere adviezen vindt u terug in het Webarchief.

Contact

De AVV bestaat uit 10 leden en vergadert ongeveer 8 keer per jaar.