U bent hier

Wijkvernieuwing goed voor hechte samenwerking in de wijk

Wijkvernieuwingsmarkt Beijum

Wijkvernieuwing blijkt een motor om bewoners, instellingen, corporaties, scholen en gemeente dichter bij elkaar te brengen.

De bewonersparticipatie verschilt per wijk en per project, maar velen zijn betrokken bij de plannen voor hun wijk. Dit zijn de eerste ervaringen sinds de start van de wijkvernieuwing in Groningen, september vorig jaar. Met een uitvoeringsplan voor De Wijert, Selwerd, Beijum en Indische Buurt/De Hoogte stelt het college van B&W de raad voor om 4,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor kleinere projecten.

Samen

Wethouder Stadsontwikkeling, Roeland van der Schaaf: "Deze uitvoeringsplannen voor de wijkvernieuwing zijn de volgende stap om met de corporaties grootschalig te investeren in de wijken die dit het hardst nodig hebben. Leefbaarheid gaat verder dan het bouwen en vernieuwen van woningen. De essentie van de Groningse wijkvernieuwing is dat we het samen met bewoners doen. We zien dat de wijkvernieuwing het eigen karakter van elke wijk sterker maakt."

Luisteren

In elk plan staat welke projecten gaan bijdragen aan onder meer goed en duurzaam wonen, aan energiebesparing, de aanpak van armoede, aan groen en buitenzijn, aan een veilige buurt, gelukkig en gezond wonen, aan positief opgroeien en aan bewonersparticipatie. In alle vier wijken is er regelmatig overleg met buurt- en wijkbewoners om te luisteren en bij te sturen waar nodig.

Beijum

In Beijum bezochten veel mensen een bewonersavond en een wijkvernieuwingsmarkt. Ouders, scholen, kindcentra, WIJ en GGD werken samen aan activiteiten waardoor kinderen veilig kunnen opgroeien. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema, net als een goede start in het leven van kleine kinderen tot 2 jaar. Het project ‘Kansrijk Oost’ – aanpak armoede- wordt voortgezet. De heerden-aanpak loopt door, bewonersinitiatieven worden ondersteund en Sportwijk Beijum gaat verder met sportverenigingen.

Selwerd

In Selwerd is het wijkbedrijf een centrale plek. Nijestee werkt aan sloop en nieuwbouw van huizen in de Mispellaan, Park Selwerd wordt opgeknapt en binnenkort opent het sociaal buurtrestaurant 'De Duindoorn' dat gekoppeld is aan de verduurzaming van de studentenflat Dragant van Lefier in de Duindoornstraat.

De Wijert

Sinds 2017 kent De Wijert de ‘Wijkdeal’ waar wijkbewoners, ondernemers, corporaties, onderwijs en professionals aan de de slag gingen in de wijk. Het leverde een werk-leerbedrijf in het groen op en verder een beweegfestival, een fruitcafé en een pannakooi. Er wordt een verkeersplan gemaakt voor de leefbaarheid in de wijk vanwege de Zuidelijke Ringweg. De Huismeesters willen in De Wijert-Zuid woningen slopen en vervangen door nieuwbouw. Ook werken corporaties en gemeente samen aan een energievisie voor de wijk.

Indische Buurt/De Hoogte

In de Indische Buurt/De Hoogte inspireert het project ‘Kinderdromen’ om de wijkvernieuwing op te pakken vanuit het kind; er komt een Kinderwijkstemdag, buitenschoolse activiteiten worden breder met meer sport en spelen in de wijk en het Cortinghhuis wordt een thuiskamer voor alle kinderen van De Hoogte. Verder wordt het spoorgroen opnieuw ingericht en komen er nieuwe plannen voor de Bedumerweg.

De hechte samenwerking voor wijkvernieuwing heeft een eigen kleur. In Beijum is dat ‘Bruisend Beijum!’, in Selwerd ‘Sunny Selwerd’, in De Wijert ‘Wijkdeal De Wijert’ en in de Indische Buurt/De Hoogte ‘Mooie Wijken’.

De raad bespreekt de uitvoeringsplannen op 2 oktober in de commissie Ruimte en Wonen.