U bent hier

Wethouders bezoeken dorpshuizen gebied Ten Boer

Afgelopen woensdag, 18 september, brachten Inge Jongman (dorpswethouder) en Carine Bloemhoff (wethouder voor o.a. accommodatiebeleid) een bezoek aan het gebied Ten Boer. Op het programma stond een bezoek aan alle dorpshuizen. Een ambitieus programma om binnen tweeënhalf uur de zeven dorpshuizen te zien en om de bestuursleden en vrijwilligers van deze voorzieningen te laten vertellen wat het dorpshuis voor hun dorp betekent.

De wethouders, de vertegenwoordigers van de dorpshuizen, Groninger Dorpen en leden van het Gebiedsteam Ten Boer trokken in een touringcar langs de dorpen. Onderweg vertelden de vrijwilligers over hun accommodatie: de inzet van vrijwilligers, het gebruik van het dorpshuis, versterkingsopgave, plannen voor verduurzaming en de exploitatie, om enkele voorbeelden te noemen.

Harmoniseren accommodatiebeleid

Aanleiding voor het bezoek was, dat het accommodatiebeleid binnen de nieuwe gemeente Groningen moet worden geharmoniseerd, oftewel op één lijn moet worden gebracht. Er zijn best wel verschillen tussen wijk- en buurtcentra in de stad en die in de dorpen. Maar ook tussen de dorpen zelf zijn verschillen.

Huiskamer

De dorpen hebben er bij de wethouders op aangedrongen om rekening te houden met deze diversiteit in het nieuw te vormen beleid. Dorpshuizen in kleine dorpen zijn van essentieel belang voor de leefbaarheid, omdat het vaak nog de enige (of één van de weinige) voorzieningen is een dorp. ‘Beleid en regels zijn nodig, echter moeten ze niet leiden tot beperkingen van de leefbaarheid in met name de kleine dorpen. Een dorpshuis is de huiskamer voor het dorp, voor jong en oud en alles wat er tussenin zit’.

Toekomst

Wethouder Bloemhoff zegde toe dat de huidige situatie rond de dorpshuizen in stand in elk geval nog tot en met 2020 in stand blijft. Dat wordt gebruikt om het beleid voor de toekomst vorm te geven. Hierbij worden de dorpshuisbesturen nadrukkelijk betrokken.

Betrokkenheid

Beide wethouders waren onder de indruk van de voorzieningen in onze dorpen en van de inzet van het grote aantal vrijwilligers dat betrokken is bij de dorpshuizen. Ze keken terug op een leerzame ‘excursie’ en spraken hun waardering uit voor de grote betrokkenheid.