U bent hier

Webinar 'een toegankelijke samenleving' 6 oktober (15.00-16.00)

Tijdens de landelijke Diversity Day op 6 oktober organiseert Discriminatie Meldpunt Groningen een webinar over de wijze waarop mensen met een beperking mee kunnen doen aan onze samenleving.

Het webinar is bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers, inwoners, woon-, zorg- en welzijnsprofessionals en andere belangstellenden.

Waar gaat een toegankelijke samenleving over?

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Het doel is om mensen met een beperking (of chronische aandoening) de mogelijkheid te geven om zo zelfstandig mogelijk mee te doen in onze maatschappij. Daar zijn aanpassingen voor nodig. Het gaat daarbij over allerlei aspecten van de maatschappij, zoals de toegankelijkheid van nieuws, het onderwijs, passende zorg, openbaar vervoer en openbare gebouwen.

Ongelijke behandeling

Nederland kent al langere tijd wetgeving op het gebied van ongelijke behandeling voor mensen met een beperking, maar door het verdrag ligt het thema verder onder een vergrootglas. Over welke mensen spreken we eigenlijk? En welke situaties kunnen beter? Welke situaties gaan al goed? En wat kan en wat kan niet? Wat zijn de grenzen van wat je kan verwachten?

In dit webinar verkennen we deze thematiek. Aan de hand van casussen uit het verleden en bekijken we voorbeelden van uit de praktijk en gaan we in op hoe aanpassingen eruit zouden kunnen zien.

Aanmelden?

Door de coronamaatregelen zullen de bijeenkomsten in de vorm van een webinar plaatsvinden. Op die manier kunt u veilig vanuit kantoor of huis aanwezig zijn. Voor de webinars wordt er gebruik gemaakt van het programma ‘Webinargeek’. U hoeft hiervoor niks te downloaden, maar u kunt zich eenvoudig kosteloos aanmelden via deze link

Organisator

Dit webinar is ontwikkeld door Discriminatie Meldpunt Groningen en is tot stand gekomen met medewerking van de gemeente Groningen. Het webinar maakt deel uit van een reeks van drie webinars. De aansluitende webinars vinden plaats in november en december. Voor verdere informatie of vragen kunt u mailen naar info@discriminatiemeldpunt.nl.