U bent hier

Wat staat er nog op stapel rondom het concept-Beleidskader Zonneparken?


Om in 2035 CO2-neutraal en aardgasvrij te kunnen zijn, moet er veel energie opgewekt worden. Zonne-energie is belangrijk voor de gemeente Groningen. De gemeente stimuleert daarom inwoners en bedrijven om alle geschikte daken vol te leggen met zonnepanelen.

Verder zijn er naast zonnepark ‘Meerstad’ ook kleinschaligere zonneparken nodig om aan de toekomstige energiebehoefte te voldoen. Het Concept-beleidskader Zonneparken van de gemeente Groningen geeft kaders aan waaraan zo’n zonnepark moet voldoen. Het concept beleid lag tot en met 21 januari 2021 ter inspraak. Hierop zijn veel reacties binnengekomen. Naar aanleiding van de reacties op het Concept-beleidskader, hebben er de afgelopen periode diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Hierin is de gemeente in gesprek gegaan met inwoners en organisaties over de uitwerking van het beleid voor kleine en lokale zonneparken in het buitengebied. Lees meer over de activiteiten die nog op stapel staan en hoe u hieraan mee kunt doen. 

Bijeenkomsten

De afgelopen tijd hebben er verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden in het kader van het concept-Beleidskader Zonneparken. In april is er tijdens de inloopsessies ‘met de kaart op tafel’ met meer dan 50 inwoners en organisaties gesproken. Op 9 en 10 juni fietste wethouder Broeksma door Haren, Glimmen, Onnen, Garmerwolde, Thesinge, Ten Boer, Sint Annen en Ten Post. Hij sprak op 11 plekken met ca. 120 inwoners. Op de website staat een beknopte weergave van deze activiteiten. 
In juli staan er nog twee activiteiten in de planning. Op 1 juli is de Expertmeeting ‘Wat is lokaal?’ en op 6 juli wordt er een extra inloopsessie ‘met de kaart op tafel’ georganiseerd. De activiteiten zijn bedoeld om extra informatie op te halen om te betrekken bij de aanpassing van het concept-beleid.  

Volg de Expertmeeting ‘Wat is lokaal?’ op donderdag 1 juli 

Tijdens de diverse gesprekken is gebleken dat de thema’s lokaal eigendom, zeggenschap, participatie gedetailleerdere uitwerking vragen. Bij energieprojecten, zoals zonne- en windparken, vereist de gemeente Groningen dat de opbrengsten ten goede komen aan de lokale gemeenschap, en dat de lasten zoveel mogelijk beperkt worden.  Maar wat is lokaal? Is ‘lokaal’ alle inwoners van Groningen? Of betreft het alleen direct omwonenden? En vooral: hoe organiseren we dit goed? Tijdens een bijeenkomst donderdagavond 1 juli gaan we hierover in gesprek met lokale experts en betrokken organisaties.  
Het programma is donderdag 24 juni definitief en te vinden op de site (onder expertmeeting). 
De expertmeeting op donderdag 1 juli aanstaande start om 20.00 uur en is te volgen via de livestream: klik hier voor de link. 

Overlegorgaan Nationaal Park Drentse Aa werkt aan een energievisie

Het Overlegorgaan Nationaal Park Drentse Aa organiseert zelf bijeenkomsten over de energieopgave in het Nationaal Park, met alle betrokken partijen. Hier sluit de gemeente als deelnemer bij aan. De uitkomsten zijn van belang voor de uitwerking van regels voor zonneparken in het Nationaal Park. Hiermee vervalt het nut voor een eigen expertmeeting door de gemeente.

Extra inloopsessie ‘met de kaart op tafel’ op dinsdag 6 juli 

In april konden we helaas niet aan alle geïnteresseerden een plek bieden voor de ‘Met de kaart op tafel'-sessies. Daarom organiseren we dinsdagavond 6 juli een extra sessie. Zo is er ruimte voor degene die hun kijk op het concept-Beleidskader Zonneparken nog niet hebben kunnen geven in april of tijdens de fietstocht door de wethouder. U kunt zich hier inschrijven voor deze extra sessie. 

Slotbijeenkomst op 9 september

Tot slot vindt op 9 september een laatste, grotere bijeenkomst plaats. Hier wordt het bijgestelde concept-Beleidskader Zonneparken toegelicht en is er nog ruimte om van gedachten te wisselen. De inspraaknotitie Zonneparken vormt – samen met de opbrengst uit de bovengenoemde vervolgstappen – input die kan worden verwerkt in het aangepaste concept-Beleidskader Zonneparken dat naar het college van B&W en de gemeenteraad gaat. 
Het traject van besluitvorming in het najaar van 2021 is richting de slotbijeenkomst bekend. Daarover volgt op een later moment meer informatie.