U bent hier

Voorstel betaald parkeren Indische buurt en Professorenbuurt-Noord

Parkeerplan ligt ter inzage

Vanuit de gemeente ligt er een voorstel voor het aanpakken van parkeerproblemen in de Indische buurt en Professorenbuurt-Noord. Al geruime tijd meldden bewoners uit deze buurten dat ze hinder ondervinden van de grote parkeerdruk die er vooral in de Nieuw-Indische buurt is. Hierop heeft de gemeente Groningen samen met het Wijkoverleg Korrewegwijk verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarin de problemen zijn geanalyseerd. Dit heeft geleid tot het voorstel om betaald parkeren in te voeren in de Nieuw-Indische buurt tot en met de Molukkenstraat en in de Professorenbuurt-Noord tot en met het van Starkenborghkanaal.

Aanpassingen openbare ruimte

Met het invoeren van betaald parkeren worden niet-bewoners ontmoedigd te parkeren in de wijk en komt er veel ruimte vrij voor bewoners om hun auto te kunnen parkeren. Daarnaast wordt er vanuit de wijkvernieuwing Indische buurt en de Hoogte gekeken naar fysieke aanpassingen in de openbare ruimte. Dit om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te vergroten.

Inzage parkeerplan

Het parkeerplan ligt ter inzage op gemeente.groningen.nl/parkeermaatregelen-stad-groningen. Bewoners en belanghebbenden kunnen tot en met 27 mei aanstaande reageren op het parkeerplan.