U bent hier

Verzelfstandigd CBK geeft impuls aan kunstklimaat

CBK Groningen

Meer mogelijkheden voor talentontwikkeling en faciliteren van sector.

De verzelfstandiging van het Centrum Beeldende Kunst (CBK) levert een bijdrage aan het versterken van het kunstklimaat van de stad. Het CBK wordt een meer gelijkwaardige partner in het culturele veld, kan andere samenwerkingsverbanden aangaan en meer externe financieringsbronnen aanboren. Na het principe besluit van vorig jaar, heeft het college nu het definitieve besluit genomen dat het CBK per 1 januari 2019 als zelfstandige stichting verder gaat.

Het CBK is bedoeld om Stadjers op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met beeldende kunst. Als zelfstandige stichting kan het CBK een betere impuls geven aan nieuwe ontwikkelingen en samenwerking in de stad. Vooral op het gebied van talentontwikkeling en het faciliteren van de sector zal dit vruchten afwerpen. De activiteiten van het CBK zoals Kunst op Straat, de Kunstuitleen en het talentontwikkelingsprogramma blijven bestaan en zullen zich door dit besluit op een professionele wijze verder kunnen ontwikkelen. De instelling blijft voorlopig gehuisvest naast De Oosterpoort.

Meer mogelijkheden

Verzelfstandigd kan het CBK zich ontwikkelen tot een partij met meer mogelijkheden tot samenwerking met andere partners in stad en regio.
Ook kunnen fondsenwerving en nieuwe geldstromen makkelijker op gang komen en de bedrijfsstructuur zal verbeteren waardoor er efficiënter, en flexibeler kan worden gewerkt. De Kunstraad heeft zich meerdere malen positief uitgesproken over een verzelfstandiging van het CBK.