U bent hier

Verordening fietsparkeren: maximale parkeertijd fietsen

Fietsen in rekken

College wil weesfietsen verwijderen. 

Met de verordening ‘fietsparkeren 2020’ krijgt het college de bevoegdheid een gebied aan te wijzen waar een maximale fietsparkeerduur van vier weken gaat gelden. Staat een fiets langer dan de vastgestelde stallingsduur ongebruikt in het gebied, dan wordt deze fiets verwijderd en afgevoerd naar het Fietsdepot.

Het college van B&W stelt de raad voor om vanaf het najaar te beginnen met het opruimen van de overlast gevende fietsen. 

Hinder en overlast

Wethouder Verkeer Philip Broeksma: “Veel bewoners, ondernemers en bezoekers van binnenstad en een aantal wijken daaromheen, ervaren hinder en overlast van fietsen die niet meer worden gebruikt, maar nog wel in de openbare ruimte zijn gestald. Deze achtergelaten fietsen nemen onnodig ruimte in beslag, niet alleen in het fietsenrek maar ook op de stoep. Hierdoor staat de toegankelijkheid van de stad en de kwaliteit van de openbare ruimte onder druk.”

Vier weken

Met een termijn van vier weken verwacht het college de juiste balans te hebben gekozen. In vakantieperiodes of andere periodes van weinig fietsgebruik wordt niet gehandhaafd. 

Fietsen binnenstad

Juridische grondslag

Op dit moment heeft de gemeente Groningen, afgezien van het Stationsgebied, geen juridische grondslag om achtergelaten fietsen te verwijderen. Dit kan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden vastgelegd. Momenteel worden de APV's van de oud gemeenten Groningen, Ten Boer en Haren geharmoniseerd. In de nieuwe, geharmoniseerde APV wordt een artikel opgenomen dat het college dezelfde bevoegdheid geeft als deze tijdelijke verordening. Zo gauw de nieuwe APV door de raad is vastgesteld, wordt de verordening fietsparkeren weer ingetrokken.