U bent hier

Van Utopia naar aanpak hondenpoep en onveilige kruispunten

Wijkraad Oosterparkwijk

Tastbare resultaten van 1 jaar Coöperatieve Wijkraad Oosterpark.

Hondenpoepbakken, een multifunctionele bus en werken aan veiliger verkeer. Dat zijn tot nu toe de tastbare resultaten van 1 jaar Coöperatieve Wijkraad Oosterpark. De start verliep wel met horten en stoten. “Ik vergeleek het toen met het tv-programma Utopia. Wanorde!”, zegt wijkraadslid Margriet van der Werf.

Wat gebeurt er als je een willekeurige ondernemer, kunstenaar, ICT’er, psycholoog, een verzekeringsman, gemeenteraadsleden en nog wat anderen bij elkaar zet? De Coöperatieve Wijkraad Oosterpark kan het je vertellen. Hierin belandden na een loting uit de gemeentelijke Basisregistratie Personen 11 bewoners en 6 gemeenteraadsleden. De wijkraad is een van de gemeentelijke experimenten met democratische vernieuwing waarmee wijkbewoners meer zeggenschap krijgen over hun eigen buurt.

Hilariteit

Met die loting wil de gemeente ook niet-actieve bewoners in beweging krijgen, al zorgt het wel voor hilariteit. “Oh nee, dat ga ik niet doen”, zegt Margriet als een jaar terug twee gemeenteambtenaren bij haar aanbellen en vertellen dat ze is ingeloot. “Daarna hebben we even zitten praten en bedacht ik me. Want ik vind dat in elke groep ook mensen met een beperking moeten zitten, ik heb zelf reuma”, aldus Margriet die als vrijwilliger werkt bij WIJ Groningen.

Oosterpark

Maatschappelijk betrokken

Ook Huseen M. Yasin wordt verrast met zo’n bezoekje aan de deur. “Ik vroeg een paar dagen bedenktijd en heb toen ‘ja’ gezegd.” Huseen werkte in de jeugdhulpverlening en is nu werkzoekend. Waarom zit hij in de wijkraad? “Ik vind het leuk om dit experiment mee te maken, het is toch iets anders dan een bewonersorganisatie. Ik was al maatschappelijk betrokken, ben vrijwilliger in de Somalische gemeenschap en volg de politiek. Verder ben ik benieuwd of de gemeente nakomt wat ze zegt en we echt meer vrijheid krijgen.”

Wiel uitvinden

Maar alle begin is moeilijk. “Het eerste halfjaar waren we vooral bezig om onszelf te ontdekken en het wiel uit te vinden”, lacht Margriet. “Hoe zouden we vergaderingen houden? Hadden we een voorzitter nodig? Wat zijn de werkwijze en regels van de gemeente? De raadsleden hadden hier ervaring mee, maar wilden niet op de voorgrond treden. Vanwege hun kennis en voor wat sturing zijn de raadsleden wel nodig in de wijkraad.”

Wijkpanel

Bij het bepalen van belangrijke onderwerpen helpt het wijkpanel, een digitaal platform van 400 ook ingelote Oosterparkers dat de wijkraad kan raadplegen. Huseen: “Aan het wijkpanel is gevraagd om drie thema’s te noemen die ze belangrijk vinden. Eén thema is hondenpoep en straatvuil, een tweede thema is verkeer en veiligheid en een derde overlast.”

Hondenhaltes

Het eerste thema mondt uit in een proef met zes hondenhaltes die deze maand start. “Dat zijn vuilnisbakken die de wijkraad zelf heeft aangeschaft, er hangen zakjes in. Hondenbezitters kunnen zo’n zakje pakken en na gebruik weer in de bak deponeren. De wijkraad zorgt dat die bakken geleegd worden, daarvoor hebben we een busje gekocht”, vertelt Margriet. Al doende leert men en dat gold ook bij deze aankoop. “We gingen bij de aanschaf eerst voor een elektrisch busje. Totdat we de kosten te zien kregen en bleek dat een laadpaal in de buurt ontbrak. Bovendien wilden we er een multifunctioneel busje van maken dat we ook voor andere dingen kunnen gebruiken. Zoals het vervoeren van een koelkast van de ene naar de andere kant van de wijk voor bewoners zonder auto. Toen koos een meerderheid toch voor een benzinewagen. We hebben wel eens behoorlijke meningsverschillen, maar houden het leuk.” Huseen: “We gooien niet met schoenen zoals in Japan.”

Zaagmuldersweg

Voor structuur zorgen ook de verschillende werkgroepen die zich bezighouden met thema’s zoals verkeer. Huseen: “We hebben na de zomer een enquête gehouden onder het wijkpanel over verkeersonveilige plekken.” Margriet: “Met stip op nummer 1 staat de Zaagmuldersweg, vooral de kruisingen met het Linnaeusplein plein en Wielewaalplein. Er wordt te hard gereden en de zebra’s zijn niet goed.” Gesprekken met gemeentelijke verkeerskundigen moeten leiden tot aanpak van deze punten. “De vraag is of we gaan inzetten op fysieke ingrepen of gedragsverandering.”  

Brug

Zulke veranderingen kosten meer dan het budget van 2 ton dat de wijkraad heeft. “We kunnen hooguit drie streepjes van een zebra betalen”, lacht Huseen. De wijkraad kan haar bevindingen over verkeersonveilige situaties wél sneller voorleggen aan de gemeente. “We zijn een brug tussen bewoners en de gemeente”, meent Huseen. Margriet: “Raadsleden zoeken bijvoorbeeld uit of we het al gereserveerde geld voor de aanpak van het Linneausplein vijf jaren naar voren kunnen halen.”

Oosterparkwijk straatbeeld

Ambtenaren

De bewoners in de wijkraad leggen ook zelf contacten met gemeenteambtenaren. “Zij moeten zich erop instellen dat ze met burgers te maken krijgen, voor hen een moeilijke gedragsverandering”, ervaart Huseen. Margriet: “Er zitten goeien bij, anderen praten over je heen met onze begeleider bij de gemeente. Op mijn vraag hoeveel een zebra kost, heb ik nooit antwoord gekregen.”

Bewonersinitiatieven

De komende tijd richt de wijkraad zich op de aanpak van overlast, denk aan drugs, geluid en hangjongeren. “En we willen stimuleren dat bewoners zelf actiever worden. We kunnen mensen die iets voor, door en in de wijk organiseren helpen met een kleine bijdrage. Zo komen bewoners makkelijker met elkaar in contact”, aldus Margriet. Dit gebeurde al bij het kleurrijk buffet en een sportdag, ook straatfeesten komen in aanmerking. “Hierbij leerden we dat bewoners een financieel goed onderbouwde aanvraag moeten doen.”

Meebeslissen

Terugblikkend op het eerste jaar zegt Margriet: “Ik vind wel dat er vooruitgang is geboekt en merk dat we zichtbaarder worden in de wijk sinds onze vergaderingen openbaar zijn. Het is positief dat we op kleine schaal dingen kunnen doen.” Voor Huseen smaakt het, in elk geval nog een jaar durende, experiment naar meer. “Na twee jaar kun je niet stoppen. Als je mensen meer macht geeft, betrek je ze ook meer bij de wijk." Hij zou zich met de wijkraad ook met de grote vraagstukken willen bezighouden.