U bent hier

SPOT zet in op toegankelijkheid voor iedereen

SPOT Groningen heeft op hun website de informatie over toegankelijkheid vernieuwd en komt daarmee tegemoet aan het VN-Verdrag Handicap. “Wij zijn er voor iedereen die open staat om de wereld van podiumkunsten te ontdekken. We vinden het belangrijk dat onze voorstellingen en concerten toegankelijk zijn en dat iedereen de informatie op onze website gemakkelijk kan lezen en gebruiken,” schrijft SPOT. Renate Meijering, Hoofd Marketing bij SPOT Groningen, vertelt over hoe de organisatie hier invulling aan geeft. 

Het is misschien wat onopgemerkt gebleven, een aanpassing in de marge van een website. Nieuwe tekst achter de reeds bestaande link: toegankelijkheid. Niet iedere bezoeker van de website van SPOT Groningen, de organisatie achter de Oosterpoort en de Stadsschouwburg, zal op deze pagina terecht komen. Maar, degene die dit stukje wél bezoekt, kan vaak niet zonder. Met handige tussenkopjes in een makkelijk te lezen lettertype staat per doelgroep beschreven wat SPOT voor jou kan betekenen. Er zijn inductielussen beschikbaar, waarmee je hetzelfde signaal krijgt als bij een ringleiding., staat er onder het kopje: Voor mensen met een auditieve beperking. Voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychische handicap is het mogelijk om van tevoren hulp aan te vragen voor het halen van een drankje. 

Twee miljoen mensen met een beperking 

Op de website van de Rijksoverheid is te lezen dat zo’n twee miljoen inwoners van Nederland leven met een beperking. Zij zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Gewoon meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend.* Sinds 14 juli 2016 geldt in Nederland het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag onderstreept de rechten van personen met een handicap en verplicht gemeenten om bij het maken van beleid dit verdrag geleidelijk te verwezenlijken. 

Iedereen 

Met de nieuwe informatie op de website geeft SPOT gehoor aan die ambitie, maar hier blijft het niet bij. SPOT wil er met haar Toegankelijkheidsbeleid voor zorgen dat barrières zoveel mogelijk worden weggenomen zodat participatie in de culturele sector voor iedereen mogelijk is. “Als onderdeel van de gemeente hebben wij de rol om er voor iedereen die naar het theater of een concert wil te zijn,” vertelt Renate. “Daarnaast geloven we dat wij als culturele instelling een verbindende functie in de samenleving hebben. Wij geloven dat podiumkunsten ook een middel zijn om polarisatie tegen te gaan of om met andere ogen naar jezelf of andere te kijken. Juist hierom willen wij dat iedereen de mogelijkheid heeft om naar het theater of een concert te gaan.”

Gemeente

De wens van SPOT om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken sluit naadloos aan bij de ambitie van de gemeente. In de Kadernota cultuur 2021-2028 staat: In de gemeente Groningen is kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk. “Wij bedoelen hiermee dat de gemeente graag ziet dat alle inwoners zich thuis voelen bij kunst en cultuur,” vertelt beleidsadviseur cultuur Annemarie van der Molen. “Veel mensen denken dat kunst en cultuur alleen voor een bepaalde groep mensen is. Wij willen laten zien dat kunst en cultuur voor iedereen is en wij vragen aan al onze instellingen daar oog voor te hebben. 

Noorderzon

Zo werkt Noorderzon bijvoorbeeld veel samen met vrijwilligers die een bepaalde afstand tot de maatschappij hebben. Zo komen zij op een leuke manier in aanraking met het aanbod op het festival. Waar het op neer komt is dat het aanbod dat er vanuit de instellingen is, zoveel mogelijk passend is voor zoveel mogelijk inwoners.” Dit komt neer op de inclusiviteitsgedachte die vandaag de dag breed gedragen wordt binnen de culture sector. 

De wijk de Wereld

Spot onderstreept deze ambitie met een van z’n eigen projecten. “Met het project De Wijk De Wereld brengen wij cultuur de wijk in,” legt Renate uit. “Op die manier brengen wij bijvoorbeeld theater en muziek naar mensen die ons nog niet kennen of voor wie het niet vanzelfsprekend is om naar een concert of een voorstelling te gaan. Wij trekken de wijk in om kennis met de inwoners te maken en om hun verhalen op te tekenen en dat een plek te geven in, bijvoorbeeld, de schouwburg.”

Brede inzet 

Renate vertelt dat zij een breed Toegankelijkheidsbeleid hebben opgesteld waarin de nadruk ligt op toegankelijkheid én inclusiviteit. Dit betekent dat SPOT in haar beleid inzet op alle inwoners en dus ook kijkt naar drempels die inwoners met een beperking, met een minimuminkomen of bijvoorbeeld biculturele Groningers kunnen ervaren of met een niet-Westerse migratieachtergrond. 

Begeleiderspas 

“Aanvankelijk was er de begeleiderspas, dit was een vrijkaart die wij uitgaven zodat bezoekers iemand mee konden nemen om hen te begeleiden,” vertelt Renate. “Dit was niet ideaal omdat het niet duidelijk was wie wel en niet recht had op een pas. Iemand met een laag inkomen zag zijn bestedingsruimte als een barrière terwijl iemand met een rolstoel wellicht juist vindt dat hij alles wel zelfstandig kan. Uiteindelijk is de regeling met de begeleiderskaart vervangen door een breed palet aan mogelijkheden voor een breed publiek.”

Groningen toegankelijk

“Aan die mogelijkheden hebben we samen met de werkgroep Groningen Toegankelijk gewerkt. “De werkgroep stelde voor om samen eens te gaan kijken naar de knelpunten die men per publieksgroep ervaart.” En zo geschiedde: “Samen hebben we gekeken hoe de verschillende knelpunten het beste op te lossen zijn. De ene keer is dit door een vrijkaart aan een begeleider te geven, de andere keer is het geven van extra service of informatie weer beter. Voor de minima willen we bijvoorbeeld acties organiseren via de Stadjerspas. Op deze manier leveren we maatmerk in plaats van een one-size-fits-all-oplossing waarbij de kans groter is dat groepen zich niet vertegenwoordigd voelen.”

Testen

Annemarie ziet dat bij SPOT de maatschappelijke rol steeds nadrukkelijker naar voren komt. Zij geeft aan dat de gemeente ook meer van de instellingen vraagt op dit gebied. SPOT houdt voortdurend vinger aan de pols als het gaat om toegankelijkheid en inclusiviteit. “We willen blijven kijken naar de mogelijke knelpunten en hoe we die kunnen wegnemen. We willen er echt voor iedereen zijn,” benadrukt Renate tot slot.