U bent hier

Scholen aan de Rummerinkhof in Haren krijgen nieuwbouw

De ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van de Brinkschool met Stichting Kinderopvang Haren (met KDV en BSO) én de uitbreiding van de Peter Petersen school in Haren, lopen volgens planning. Voor de Peter Petersenschool ligt er nu een voorlopig ontwerp klaar.

De verwachting is dat voor de Brinkschool in maart de architectenselectie wordt afgerond. De directe omgeving van de Rummerinkhof - waar de scholen zijn gevestigd - hebben eind vorig jaar informatie ontvangen over de voorgenomen plannen rondom herinrichting van het verkeer. Hun ideeën zullen binnenkort besproken worden in een digitale bijeenkomst.

Uitbreiden

De Peter Petersenschool is met name in de afgelopen jaren fors in leerlingenaantallen gegroeid. Van aanvankelijk een school van 8 groepen is deze inmiddels uitgegroeid toe 13 groepen die niet meer in het huidige gebouw passen. De gemeente Groningen heeft daarom vorig jaar besloten dat de Peter Petersenschool mag uitbreiden.

Miljoeneninvestering

De gemeente Groningen investeert - via het integraal huisvestingsplan Onderwijs - de komende jaren miljoenen euro’s om de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven. Ook in Haren worden verschillende scholen aangepakt. Volgens Carine Bloemhoff, wethouder onderwijs, levert een goede huisvesting een belangrijke bijdrage aan het geven van goed onderwijs. “Dit zorgt voor een prettig leer- en werkklimaat voor onze leerlingen en leerkrachten. Zo ook op de Peter Petersen en Brinkschool. Beide gaan vast erg genieten van hun nieuwe onderkomen”, aldus Bloemhoff.

Ontwerp

Samen met architectenbureau KAW ligt er een ontwerp klaar voor een moderne uitbreiding van de school. De uitbreiding betreft een viertal lokalen en een nieuwe speelzaal rond een groot centraal leerplein. Dit ter vervanging van het bestaande Visio gebouw en het tijdelijke lokaal op het schoolplein. Het is straks aan de gemeenteraad van Groningen om hierover een besluit te nemen, zodat de verdere planvorming een vervolg kan krijgen. Vorig jaar heeft de gemeenteraad ook ingestemd met de locatiekeuze voor nieuwbouw van de Brinkschool aan de Rummerinkhof.

Start bouw

Als alles volgens planning verloopt kan de bouw van de Peter Petersenschool in de tweede helft van 2021 beginnen. Tijdelijke huisvesting voor de kleuters is beoogd in het oude Zernike gebouw. In de zomer van 2022 staat op de planning dat de sloop van het oude Zernike gebouw kan starten. De schoolkinderen van de Brinkschool die nu het Zernike gebouw gebruiken, zullen tijdens de sloop en nieuwbouw worden ondergebracht in het voormalige schoolgebouw van obs De Linde aan de Hertenlaan in Haren. Deze voormalige school doet dienst als tijdelijke huisvesting voor de schoolkinderen.
Bijgaand een Impressie van het voorlopig ontwerp