U bent hier

Resultaten onderzoek verbeteren bereikbaarheid Zernike met trein en bus

Uit onderzoek blijkt dat zowel aanpassingen aan het spoor als in busroutes mogelijkheden bieden om de bereikbaarheid van het Zernikecomplex in de toekomst te verbeteren. Dit is onderzocht in opdracht van de provincie en in nauwe samenwerking met de gemeente Groningen.

Het aantal reizigers stijgt sinds 2013 op de drukke buslijnen jaarlijks met 5 tot 10 procent. Na de verbouwing van het Hoofdstation in 2023 rijden de regionale treinen door op het Hoofdstation. Op dat moment worden onder andere tussen Groningen Noord en Zernike nog meer busreizigers verwacht.

Conclusies

De optie van een trein naar Zernike via station Groningen Noord en langs Selwerderhof blijkt de beste mogelijkheid te zijn om in de toekomst de bereikbaarheid van het Zernike per spoor te verbeteren. De andere varianten voor een treinverbinding zijn of te kostbaar, nemen te veel ruimte in beslag, hebben te veel nadelige effecten op de woonkwaliteit van de omgeving, op het groen en de natuur in de omgeving van de Ring West of al bestaande plannen.

Effecten

De vier onderzochte varianten voor de bus kunnen voor de gewenste verbetering van de bereikbaarheid van het Zernikecomplex zorgen. Belangrijk aandachtspunt hierbij zijn de effecten op de directe omgeving van de noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur van een nieuwe busroute.

Varianten trein en bus

In het onderzoek is gekeken naar drie nieuwe mogelijkheden voor de trein en vier varianten voor de bus. De hierboven genoemde treinvariant en de busvarianten worden verder uitgewerkt en onderzocht op haalbaarheid in het nieuwe provinciale Programma Mobiliteit Beleid en de nieuwe Mobiliteitsvisie van de gemeente. Deze worden verder uitgewerkt en onderzocht op haalbaarheid door provincie en gemeente.

Onderzochte varianten per trein

  • vanaf het Hoofdstation via station Groningen Noord afbuigend om het Selwerderhof heen naar Zernike
  • Vanaf het Hoofdstation waarbij het tracé langs Vinkhuizen wordt gebundeld met de Ring West en eindigt op Zernike
  • Vanaf het Hoofdstation waarbij het tracé langs Vinkhuizen niet eindigt op Zernike, maar doorgaat als spoorlijn richting Sauwerd. Hierbij vervalt station Groningen Noord en er komt een nieuw station West-End ter hoogte van de Pleiadenlaan.

Onderzochte busroutes

  • vanaf station Zuidhorn
  •  vanaf station Europapark via station Noord
  • vanaf P&R Hoogkerk via Suikerzijde
  • vanaf Hoofdstation via station Suikerzijde