U bent hier

Paddepoel profiteert straks van nieuwe Bisschop Bekkerschool: “Een Vensterschool met mogelijkheden voor wijkbewoners”

“Karakteristiek, maar niet meer van deze tijd”, zo omschrijft directrice Marion Slijpen het gebouw van de Bisschop Bekkerschool in Paddepoel. “De school is in de jaren ’60 gebouwd en het gebouw ademt de sfeer van die tijd. Het voldoet niet meer aan de wensen en eisen van nu.”

De basisschool heeft grote, vierkante lokalen en weinig ruimte om in kleine groepjes te werken. “We zijn een Daltonschool en willen kinderen zelf laten kiezen wat ze willen doen. Daarvoor hebben we ruimte nodig, die ruimte hebben we nu niet”, legt Marion uit.

Huidige gebouw
In het huidige gebouw zijn de kleuterlokalen er later bijgebouwd, op een plek die goed contact houden tussen midden- en onderbouw lastig maakt. Daarnaast mist de school een gymlokaal. “De leerlingen moeten nu een behoorlijk eind lopen naar de gymzaal. Als je de tijd van het heen en weer lopen optelt, dan kost dat de kinderen één week per jaar aan onderwijs. Dat is gewoon heel erg zonde.”

Gro-Up Scholenplan
Vandaar dat Marion blij is dat de Bisschop Bekkerschool is opgenomen in het Gro-Up scholenplan van de gemeente Groningen. Met het scholenplan investeert de gemeente in de komende jaren in de nieuwbouw en renovatie van tientallen schoolgebouwen. Wethouder Carine Bloemhof: “Goede schoolgebouwen zorgen ervoor dat kinderen en leerkrachten in een prettige omgeving kunnen leren en werken. Dat is waar we het voor doen!”

Schuifwanden
Volgens Marion is het tegenwoordig belangrijk dat er op school ook ruimte voor de kinderen is om te ontspannen en om in kleine groepjes te kunnen werken. “Grote klaslokalen vinden we belangrijk, maar het zou mooi zijn als we de ruimtes flexibel kunnen indelen. Daar zijn tegenwoordig prachtige materialen voor, zoals bijvoorbeeld verschuifbare wanden. Onderwijs is continue in beweging. Ik zou graag een school willen die zo flexibel is, dat het over tien jaar ook nog modern is.”

Buurtfunctie
Naast een mooie plek voor leerlingen, ouders en leerkrachten is het volgens wethouder Carine Bloemhoff ook belangrijk dat de nieuwe school straks een plek wordt voor de inwoners van Paddepoel. “De Bisschop Bekkerschool wordt straks een Vensterschool. Naast ruimte voor bijvoorbeeld opvang, zorg en het WIJ Team, krijgen we ook een multifunctionele gymzaal”, vertelt Marion trots.

Verlengde schooldag
Extra, flexibele ruimte die de school goed kan gebruiken. Niet alleen tijdens lesuren, maar ook voor de ‘verlengde schooldag’. “De verlengde schooldag is een naschools programma. Na schooltijd kunnen de leerlingen bijlessen krijgen in schoolvakken, maar er is ook een uitdagend aanbod in vakken als muziek, dans, koken en filosofie.”

Veilige plek
Volgens Marion is de verlengde schooldag belangrijk voor de kinderen. “Onze leerlingen hebben activiteiten op school gemist door corona en ze zijn niet allemaal lid van een sportclub of muziekverenging. Het is prachtig dat de kinderen ook na schooltijd hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen op een veilige plek.”

Win-win situatie
En die veilige plek is er straks niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de rest van de buurt. “De gymzaal wordt straks buiten de lesuren ook beschikbaar voor de wijk. Een win-win situatie”, vertelt Marion. Ook wethouder Carine Bloemhoff is blij dat de Bisschop Bekkerschool wordt aangepakt. “In de wijk zijn veel kinderen met een leerachterstand, vandaar dat we het belangrijk vinden dat de school wordt aangepakt. De Vensterschool moet een plek worden waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en waar de wijk kan samenkomen.”

Meedenken
Het ontwerp en de indeling van de Vensterschool, het schoolplein en de gymzaal moet nog worden bepaald. De bouw begint in 2023, zodat de Vensterschool en gymzaal in 2024 gebruikt kunnen worden. Wil je meedenken over de inrichting van de nieuwe Vensterschool? Laat het dan weten via Wijkraad Paddepoel, dat kan via de mail op secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl.