U bent hier

Ook Groningen voert opkoopbescherming in

Het college van B&W wil graag dat iedereen in onze gemeente een goede plek heeft om te wonen. Het vinden van een betaalbare plek is niet vanzelfsprekend. De woningmarkt in Groningen is een van de krapste van ons land. Dit maakt het voor beleggers aantrekkelijk om woningen te kopen en voor veel geld te verhuren.

In januari is de Huisvestingswet gewijzigd waardoor het college de opkoopbescherming kan invoeren voor een groot deel van de koopwoningen. Voor die woningen geldt dan een zelfbewoningsplicht en deze kunnen niet meer opgekocht worden door beleggers. Hierdoor blijft de woningmarkt betaalbaar en krijgen starters meer kansen op de woningmarkt.

Opkoopbescherming

Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘we willen de opkoopbescherming zo breed mogelijk invoeren om woningen betaalbaar te houden en huizenbeleggers de pas af te snijden.’ Ik ben echt blij met deze nieuwe maatregel waardoor we starters op de woningmarkt meer kansen kunnen bieden. Samen met meerdere raadsfracties pleiten wij hier al jaren voor in onze gemeente!’

Grip op de woningmarkt

Gemeenten mogen de opkoopbescherming invoeren voor het bestrijden van schaarste aan betaalbare koopwoningen of voor het behoud van de leefbaarheid van de woonomgeving. De opkoopbescherming moet gaan gelden voor woningen met een WOZ-waarde tot en met €305.500,-. Op die manier wordt 60% van de koopwoningen in bezit van eigenaar-bewoners beschermd tegen opkoop en komen zij, bij verkoop, in handen van mensen die zelf in die woning willen gaan wonen.

Van der Schaaf: ‘Al enkele jaren doen we door middel van beleid alles wat we kunnen om onze grip op de woningmarkt te versterken: van het aanscherpen van het splitsingsbeleid tot het opstellen van de doelgroepenverordening en de zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw. Voor de bestaande bouw hadden we nog geen instrument om meer grip te krijgen, die is er nu gekomen met de opkoopbescherming.’

Opkoopbescherming in de gehele gemeente

De opkoopbescherming is uitgewerkt in een beleidsvoorstel. De belangrijkste punten hiervan zijn:

  • Om de schaarste aan goedkope- en middeldure koopwoningen in de stad te bestrijden wordt de opkoopbescherming gemeente breed ingevoerd (minus de voormalige gemeente Ten Boer);
  • De opkoopbescherming wordt ingevoerd voor koopwoningen met een WOZ-waarde tot en met €305.500, -. Deze prijsgrens wordt jaarlijks geïndexeerd;
  • Vergunningen worden verleend volgens landelijke wetgeving op basis van drie voorwaarden:
  1. Verhuur aan eerste- en tweedegraadsfamilie;
  2. Tijdelijke ingebruikgeving tot 12 maanden;
  3. Verhuur van woningen die onlosmakelijk aan een winkel- of bedrijfspand verbonden zijn.
     
  • Het verbod om de woning te verhuren geldt voor vier jaar na aankoop.

Inwerkingtreding op 1 maart 2022

Dit voorstel wordt in februari ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Het streven is om de opkoopbescherming op 1 maart 2022 in werking te laten treden. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of het voorstel wordt ingevoerd.