U bent hier

Ontwerp nieuwbouw OBS De Driebond in voorbereiding

Dorpsschool OBS De Driebond krijgt op het terrein van het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Engelbert een nieuw onderkomen. De plannen hiervoor zijn onlangs in een (digitale) inloopbijeenkomst bekend gemaakt. Ondertussen gaan de werkzaamheden achter de schermen door. De verwachting is dat na de zomer het ontwerp voor de nieuwe school bekend gemaakt wordt. Afhankelijk van de corona-ontwikkelingen vindt er half september voor inwoners en belangstellenden een inloopbijeenkomst plaats.

Ouders, inwoners van Engelbert en andere geïnteresseerden hebben tot medio mei gebruik gemaakt van de digitale inloop gemeente.groningen.nl/dedriebond-engelbert om kennis te kunnen maken met de nieuwe plannen. Ongeveer 300 ‘bezoekers’ maakten hiervan gebruik en kwamen ook nog met enkele ideeën en suggesties waaronder andere aansluitingen op het bestaande (schelpen) fietspad en groen op de nieuwe parkeerplaats.  

Voortgang

Voor de realisatie van de nieuwbouw heeft de gemeente Groningen een projectorganisatie opgericht die in nauwe samenwerking met het schoolbestuur en het bestuur van het MFC de nieuwbouw verder vorm geeft. De aankoop van de benodigde gronden wordt binnenkort afgerond, vervolgens dient de vergunning te worden aangevraagd. Hierna volgt er nog een traject voor formele inspraak. Er wordt hard doorgewerkt zodat de start van de bouw rond augustus 2021 kan beginnen.