U bent hier

Onderzoek naar mogelijke verkoop Biotoop en Hortus door RUG aan gemeente

Waterval Hortus Haren

Gemeente in gesprek met belanghebbenden.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en gemeente Groningen onderzoeken de komende maanden of en onder welke randvoorwaarden en uitgangspunten het terrein van De Biotoop en de Hortus Botanicus in Haren door de RUG aan de gemeente kan worden verkocht. Daarvoor gaan beide partijen een samenwerkingsovereenkomst met elkaar aan met de intentie om samen tot (ver)koop te komen. Als er overeenstemming wordt bereikt, dan is het streven om uiterlijk eind 2021 een verkoopovereenkomst aan de gemeenteraad voor te leggen.

Academisch erfgoed

De RUG heeft de gemeente laten weten De Biotoop en de Hortus Botanicus in Haren in principe te willen afstoten. Dit omdat het terrein niet meer in gebruik is voor onderwijs en onderzoek. Het gaat om het terrein van het voormalig Biologisch Centrum (8 ha, waar nu De Biotoop is gevestigd) en de Hortus Botanicus Haren (20 ha). “De Rijksuniversiteit Groningen is er alles aan gelegen om het academisch erfgoed volledig in stand te laten en te behouden”, aldus Jouke de Vries, voorzitter van het College van Bestuur. “Dat zijn in ieder geval de Laarmantuin en het Zoölogisch Lab.”

In gesprek met belanghebbenden

Het college van B&W hecht veel belang aan de waarde van de Hortus Botanicus en De Biotoop en is onder de indruk van wat daar tot stand is gebracht. “We vinden het een prachtig gebied en zowel de Hortus als De Biotoop vervult een belangrijke maatschappelijke en publieke functie”, vertelt wethouder Roeland van der Schaaf. “Vanwege onze intentie om het terrein te kopen, gaan we de komende maanden in gesprek met de belangrijkste belanghebbenden. Zoals Carex, Stichting Behoud Groene Hortus, Stichting Het Groninger Landschap en Vereniging Vrienden van de Hortus ‘Henricus Munting’. Om op te halen hoe zij hun toekomstige rol zien en wat ze daarvoor nodig hebben.”

Terrein blijft voorlopig zoals het is

Wat het college van B&W betreft, blijft het terrein van De Biotoop en de Hortus Botanicus voorlopig zoals het is. Wethouder van der Schaaf: “Op dit moment zijn we nog niet bezig met de lange termijn. Op het moment dat we wel naar de toekomst gaan kijken, doen we dat zeker samen met de huidige gebruikers, medewerkers, vrijwilligers, bewoners, huurders, omwonenden en andere Harenaren.”