U bent hier

Omwonenden Alo-locatie mogen meedenken over bouwplannen

Een nieuwe woningbouwlocatie is de Alo-locatie, een markante plek tussen sportpark Corpus den Hoorn en het Martiniziekenhuis.

Een nieuwe woningbouwlocatie is de Alo-locatie, een markante plek tussen sportpark Corpus den Hoorn en het Martiniziekenhuis. Via een meervoudige onderhandse aanbesteding wordt de locatie in de markt gezet. In de hiervoor opgestelde bouwenvelop zijn de eisen, wensen en kaders geformuleerd. 

De gemeente Groningen staat voor een grote woningbouwopgave. Juist in deze onzekere tijd, die het Corona-virus veroorzaakt, is het van belang dat de planontwikkeling op stoom blijft. In 2019 is een record aantal woningen gebouwd: 1800. Voor 2020 staan ongeveer 2000 woningen gepland en in 2021 staan ongeveer 3500 woningen in de planning. 

Bouwenvelop

Op de Alo-locatie mogen maximaal 350 woningen worden gebouwd. Minimaal 20% van de woningen moet een sociale huurwoning zijn. Door de grote vraag naar huurwoningen heeft het college aangegeven dat minimaal 40% van de woningen een huurwoning moet zijn. Bijzondere woon- of verblijfsvormen worden extra gewaardeerd. Het maximale bebouwingspercentage is 50%. 

Groen en recreatieve voorzieningen

De overige 50% wordt ingericht als (semi) openbaar park met veel groen en recreatieve voorzieningen. Ondanks de ontwikkeling van de locatie naar woon- en werkgebied moet de bestaande groeninrichting zoveel mogelijk behouden worden. Bestaande bomen worden gehandhaafd of in het plangebied gecompenseerd en de ecologische waarde van de Parkzone moet minimaal worden gehandhaafd en bij voorkeur worden versterkt.

Omwonenden en aanbestedingstraject

Omwonenden kunnen kennis nemen van de bouwenvelop de Alo-locatie. De bouwenvelop wordt digitaal beschikbaar gesteld, waarbij bewoners en omliggende bedrijven en organisaties worden uitgenodigd om hun mening te geven. De kaders uit de bouwenvelop vormen de basis voor de door de deelnemende ontwikkelaars in te dienen plannen. Zodra de aanbesteding is afgerond en de winnende ontwikkelaar is bepaald, wordt de omgeving hierover geïnformeerd. De kaders uit de bouwenvelop zijn dan omgezet in een schetsontwerpplan van de winnende ontwikkelaar, waarna vervolgens een nieuw bestemmingsplan /omgevingsplan wordt opgesteld. De bewonersreacties worden behandeld en zo nodig verwerkt in de bouwenvelop. 

Op de projectenpagina van de gemeente Groningen is de bouwenvelop digitaal in te zien.