U bent hier

Omgevingsvergunning en welstandsregels voor woonboten

Eigenaren van woonboten binnen de gemeente Groningen hebben straks een omgevingsvergunning nodig voor hun schip.

Het gaat om woonarken die in de eerste plaats worden gebruikt om in te wonen, en niet om mee te varen. Het college past daarvoor de plaatselijke regelgeving aan. Nieuwe kamerverhuur op het water is niet meer toegestaan. Ook komen er welstandsregels voor woonschepen.

Landelijk

De wijziging is het gevolg van nieuwe landelijke regels. Per 1 januari 2018 is een nieuwe wet in werking getreden, waardoor er twee categorieën woonboten zijn ontstaan: varende schepen en drijvende bouwwerken, zoals woonarken en waterwoningen. Voor de drijvende bouwwerken is een ligplaatsvergunning niet meer voldoende. Zij hebben ook een omgevingsvergunning nodig.

Nieuw: welstand op het water

Het college van B&W wil een kwaliteitsslag op en rond het water. Wethouder Roeland van der Schaaf: “voor alle woonschepen komen er daarom welstandsregels. Er is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. Per kanaalvak is gekeken welke regels er gaan gelden, afgestemd op het karakter van de plek.” Daarnaast volgt het college de systematiek en de algemene welstandseisen voor gebouwen op het land, vastgelegd in de Welstandsnota Groningen 2018.

Bestemmingsplan

De criteria voor de omgevingsvergunning moeten worden vastgelegd in een bestemmingsplan. Hierin komen onder meer maatvoerings- en andere ruimtelijk eisen en een verbod op nieuwe kamerverhuur op woonschepen. De bestaande regels voor een ligplaatsvergunning worden overgenomen. Het nieuwe bestemmingsplan gaat voor de hele gemeente gelden, behalve waar gebiedsontwikkeling plaatsvindt, zoals het Oosterhamrikkanaal, het Eemskanaal en het Hoendiep ter hoogte van het Suikerunie-terrein. Hiervoor komen aparte bestemmingsplannen.

Kamerverhuur beperkt

De regelgeving voor kamerverhuur wordt op het water dezelfde als op het land. Nieuwe kamerverhuur en bewoning van woonboten door meerdere huishoudens worden niet meer toegestaan. Het college wil ruimte maken voor woonschepen met meer woonkwaliteit en het beeld op en aan het water verbeteren. De beperking van kamerverhuur geldt voor nieuwe schepen. Bestaande boten met legale kamerverhuur en meergezinswoningen kunnen blijven.

Meer authentieke schepen

Het college wil het aandeel authentieke schepen vergroten. Deze schepen tonen de Groningse geschiedenis als handelsstad aan het water. Woonarken of scharken, combinaties van schepen en arken, zijn daarom alleen nog toegestaan op de plaatsen waar ze al liggen. Ligt er op een ligplaats een authentiek schip, dan kan dit niet worden vervangen door een woonark of schark.

Vervolg

Na de zomer organiseert de gemeente een informatie- en inspraakbijeenkomsten voor betrokkenen. Afhankelijk van de werkzaamheden, hebben eigenaren die hun woonboot willen verbouwen straks een omgevingsvergunning nodig. Voor varende schepen geldt dit niet: net als nu hoeven zij alleen een ligplaatsvergunning te hebben. De welstandsregels zijn van toepassing voor alle woonboten, dus ook voor de varende woonschepen.