U bent hier

Nieuwe woonvisie in voorbereiding

Vanaf 1 januari 2019 is er door de fusie van Haren, Ten Boer en Groningen een nieuwe gemeente ontstaan. Naast de stad Groningen heeft onze gemeente nu ook verscheidene dorpen en meer landelijk gebied.

Op dit moment hebben we nog drie verschillende woonvisies van de voormalige gemeenten. Belangrijke opgave is om tot harmonisatie van beleid te komen. Onze toekomstvisie op een ongedeelde gemeente, opgebouwd uit gemengde wijken en dorpen waar iedereen goed kan wonen is daarbij nog steeds relevant. Ook de focus op de verschillende doelgroepen blijft actueel. Maar daarnaast hebben de afgelopen jaren allerlei ontwikkelingen plaatsgevonden en is sprake van een volstrekt andere dynamiek op de woningmarkt. Kortom, er is voldoende aanleiding om te komen tot een nieuwe woonvisie:

  • We hebben 3 verschillende woonvisies die geharmoniseerd moeten worden;
  • We hebben een nieuwe omgevingsvisie The Next City voor de stad Groningen. De Omgevingsvisie breiden we nu uit voor de gehele gemeente;
  • Er ligt een nieuw coalitieakkoord;
  • Er is een woonbehoefte- en woonlastenonderzoek uitgevoerd voor de nieuwe gemeente wat ons inzichten geeft in de woonbehoefte van onze inwoners en de betaalbaarheid van wonen;
  • De dynamiek op de woningmarkt is sterk veranderd, de woningmarkt is overspannen omdat er meer vraag dan aanbod is;
  • We willen een ongedeelde gemeente zijn, zetten in op wijkvernieuwing, vinden aandacht voor het landelijk gebied belangrijk en willen aandacht hebben voor ontwikkelingen zoals sturing op de woningmarkt en internationalisering.

Doel

Doel van het proces is om te komen tot een geactualiseerde woonvisie voor de gehele gemeente die als basis dient voor het elk jaar op te stellen meerjarenprogramma en de prestatieafspraken met corporaties. Het is een visie die helder aangeeft waar we op het gebied van wonen naartoe willen en hoe we dit in samenwerking met alle partners in de gemeente willen bereiken.

Wat vindt u?

Vanaf december en in januari is er een postercampagne en kan iedereen die dat wil zijn mening kwijt op gemeente.groningen.nl/woonvisie. De input wordt vervolgens gebruikt voor de woonvisie die in maart/april door de gemeenteraad vastgesteld kan worden.