U bent hier

Nieuw college investeert in leefkwaliteit voor iedereen

Formateur Mattias Gijsbertsen: “We beginnen in een mooie uitgangspositie."

Een generatie die armoedevrij opgroeit, het herwinnen van 100.000 vierkante meter openbare ruimte, 500 nieuwe banen, investeringen in woningbouw en infrastructuur en zo snel mogelijk aardgasvrij worden. Dat zijn de doelen die de onderhandelaars van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie afspraken in het nieuwe coalitieakkoord ‘Gezond, Groen, Gelukkig Groningen’. Dit presenteerden ze op woensdag 6 februari in het Stadhuis.

Voor het nieuwe college draait het om de kwaliteit van leven in onze gemeente. Formateur Mattias Gijsbertsen: “We beginnen in een mooie uitgangspositie. Veel mensen wonen al met plezier in de gemeente, we hebben goud in handen. Tegelijk zie je grote verschillen.” Hij doelt daarbij op mensen die het lastig hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het aanstaande college wil die twee gezichten bij elkaar brengen door te investeren in woningen, wijkvoorzieningen, groene en gezonde buurten en een armoedevrije generatie.

Coalitieakkoord-Overhandiging

Armoedevrije generatie

Gijsbertsen: “Wij willen voorkomen dat armoede van generatie op generatie overgaat en kiezen voor het perspectief van kinderen.” Elk kind verdient gelijke kansen op school en dezelfde deelname aan sport en cultuur. In welk gezin het ook opgroeit. De komende periode gaat de gemeente daarom 240 gezinnen die allemaal met meerdere ingewikkelde problemen tegelijk kampen extra ondersteunen. Met 1 plan en 1 aanpak voor 1 gezin. “Wij kiezen voor een aanpak waarin niet de regels leidend zijn, maar wat mensen nodig hebben.”

Gezondste gemeente

In  de jeugdzorg en bij de uitkeringen kampt de gemeente met grote tekorten, de onderhandelaars roepen het Rijk op om hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen. “Maar wij vullen die tekorten eerst zelf aan zodat de kwaliteit van zorg overeind blijft.” Het nieuwe college wil een akkoord sluiten met andere gemeenten, verzekeraars, zorgverleners, GGD, wijkbedrijven en sportverenigingen om de gezondste gemeente van Nederland te worden met een aanpak waarmee we gezondheidsproblemen waar mogelijk voorkomen.

Herwinnen openbare ruimte

Bij een betere gezondheid helpen investeringen in sport, ook op straat. De nieuwe coalitie wil 100.000 vierkante meter aan openbare ruimte herwinnen. Gijsbertsen: “Als we een hoge levenskwaliteit, een compacte stad en gezonde omgeving willen, moeten we zorgvuldig omgaan met de openbare ruimte.” Daarom komt er meer groen en ruimte om elkaar te ontmoeten en te ontspannen. “Het moet er prettig toeven zijn met ruim baan voor voetgangers en fietsers. Ook gaat de gemeente jaarlijks honderden extra bomen planten, onder andere op de Grote Markt. Het nieuwe college streeft naar een autoluwe gemeente, vooral in de stad binnen de ringweg. “We dringen het autoverkeer terug”, aldus Gijsbertsen. De gemeente gaat samen met bewoners zoeken naar alternatieven voor straatparkeren. De nieuwe autoverbinding door de Oosterhamrikzone komt er alleen als alternatieven niet voldoen.

Coalitieakkoord-Raadzaal

Groningen actief

De nieuwe coalitie investeert ook volop in werkgelegenheid. Dat gebeurt door werkzoekenden te helpen bij het ontwikkelen van hun talenten, hen te activeren en te begeleiden naar (vrijwilligers) werk. Er komen 500 nieuwe banen. En voor mensen die moeilijk aan het werk raken basisbanen. Denk aan fietsstewards, buurtconciërges en klasse-assistenten. “Mensen die tegen een goed loon een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.” Samen met scholen en bedrijven willen B&W werken aan herwaardering van het mbo en vakmanschap. Met een werkprogramma ondersteunt de gemeente mensen individueel bij het zoeken naar werk.

Omschakeling naar duurzame energie

Het college combineert investeert ook meer dan 10 miljoen euro in de omschakeling naar duurzame energie. “Alle ontwikkelingen maken volstrekt duidelijk dat aardgas geen oplossing is op lange termijn, we zien voor ons een voorlopersrol om aardgasvrij te worden”, zegt Gijsbertsen. De komende jaren gaan duizenden mensen van het gas af, te beginnen in Paddepoel en Selwerd. De omschakeling op duurzame energie moet voor iedereen betaalbaar blijven, bijvoorbeeld via duurzaamheidsleningen. De gemeente ondersteunt hierbij initiatieven van bewoners, zij profiteren mee via bijvoorbeeld bewonerscollectieven of lokale energiecorporaties.

Mattias

Wijkvernieuwing

“We grijpen de kans van de energietransitie ook aan om de kwaliteit van de leefomgeving te versterken.” Daarom gaat de omschakeling op duurzame energie hand in hand met wijkvernieuwing waardoor er betere en betaalbare woningen komen, van alle nieuwe woningen moet zo’n 30% uit sociale huurwoningen bestaan.

Groningen ontwikkelt zich

Groningen groeit en dat vraagt sowieso om extra investeringen in woningbouw en infrastructuur. Met bedrijven en onderwijs sluit de gemeente een maatschappelijk akkoord om de economie en de werkgelegenheid aan te jagen. In het openbaar vervoer kijkt het nieuwe college naar hoogwaardige. alternatieven zoals de tram of lightrail. De gemeente kiest ook voor betere, modernere en duurzame schoolgebouwen. Hiervoor komt een huisvestingsplan voor de komende 20 jaar.

Afval

B&W nemen binnen twee jaar een besluit over de manier van afval inzamelen waarbij ze streven naar zoveel mogelijk hergebruik. Ze kijken daarbij onder andere naar DIFTAR waarbij mensen betalen per aangeboden vuilniszak. Om alle investeringen te kunnen doen, gaan woningeigenaren meer belasting betalen belastingaanslag. “We vragen een bijdrage van inwoners die hebben kunnen profiteren van het economisch tij en van mensen die privé gebruik maken van de schaarse openbare ruimte.” Ook bezuinigt de nieuwe coalitie op de gemeentelijke organisatie.

Onderhandelaars

Vruchtbare basis

Volgens Gijsbertsen legden de onderhandelaars de afgelopen weken een vruchtbare basis voor een mooie collegeperiode. Dat beaamt Glimina Chakor, één van de onderhandelaars van GroenLinks: “Het is een sociaal en duurzaam akkoord. Je achtergrond mag nooit bepalen hoe ver je komt.” Carine Bloemhoff (PvdA) zegt over het akkoord: “Mensen willen graag werken en verdienen daarbij ondersteuning. We gaan als coalitie echt aan de slag om een tweedeling te voorkomen.” Berndt Benjamins (D 66): “Veel veranderingen van het vorige college behoeven voortzetting. Zoals het gebiedsgericht werken dat we zelfs gaan versterken.” En Inge Jongman (ChristenUnie): “Dit is een akkoord waarin iedereen meetelt en gezien wordt. We vragen van inwoners ook om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen buurt, de samenleving maak je samen.”

Bekijk ook onze animatiefilmpje van het coalitieakkoord: https://vimeo.com/315556347/63c73dbeab

Wat gebeurde er achter de schermen bij de onderhandelingen? Check ons filmpje: https://vimeo.com/315428252/d0ae8d8fe7